Publicerad 17 september 2020 kl. 22:00

Härskarfasoner, Sundback!

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Jag har under en längre tid hört Barbro Sundback raljera och komma med sina negativa utlåtanden om de flesta och det mesta. Jag har tyckt synd om dem som inte orkar eller vill ge sig in dessa negativa spiraler och har även själv tidigare fått en del av hennes slev. Det spelar tydligen ingen roll om man är en gammal politiker, vem man hänger ut eller talar illa om och man tror sig vara förmer än alla andra.

Nu var måttet rågat för mig när Sundback till och med skriver en insändare där hon högt och ljudligt basunerar ut att hon sällan sett någon fatta ett sämre beslut än vad infrastrukturnämnden gjort, för att man förkastade hennes besvär som saknade laglig grund. Ja, då kallar man till och med staden till bananrepublik!?

Det är skamligt att en så erfaren politiker inte kan finna sig i att inte alltid få rätt och acceptera demokratiska beslut, utan beter sig som ett barn som åkt fast med fingrarna i syltburken. Sundback svartmålar högljutt personer, lägger in besvär och anklagar infrastrukturnämnden för att ha överskridit sina befogenheter. Detta trots att hon själv till råga på allt varit ordförande för kultur- och fritidsnämnden, som initialt samtyckt till att ta emot donationen av första discgolfbanan i Badhusparken. Redan då gick hennes egen nämnd emot henne som ordförande, så gamla sår kanske aldrig läkt?

Jag går inte här in på alla fördelar jag anser vår city-discgolfbana har, som är öppen och gratis för alla och där 9.000 rundor spelats bara på de tre sista månaderna man kunnat mäta antal spelare. Det finns kanske någon nackdel för de som bor nära men det jobbar vi på att förbättra, så även för flanörer som haft hela parken helt för sig själv förr men där vi nu justerar några hål till deras fördel.

Men tänk på alla hotell- och båtgäster, samt stadens unga och gamla som inte har bil, de har i alla fall i dag en rolig friluftsaktivitet att unna sig. Att sedan påstå att det varit massiva protester för att några grannar helst vill ha parken tom på aktivitet eller några miljöaktivister med Sundback i spetsen påstår att det är en enorm miljöförstörelse är inte massivt. Vad som är massivt är den nytta banan fyller.

Sundback påstår även att hon inte är emot discgolf utan tänker på naturen. Hon föredrar att lägga en bana vid Baltichallen. Tydligen är det mindre miljöavtryck att fälla hundratals stora tallar och granar på den platsen än att ta bort lite snår och ris på bergsknallar i det nya området bakom vattentornet, som ingen i dag använder.

Med hopp om ett vänligare politiskt klimat och en sansad debatt. I en demokrati måste vi kunna acceptera ibland att det finns andra än ens egna viljor.

Björn Hägerstrand (MSÅ)

Ledamot i infrastrukturnämnden och stadsfullmäktige

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

De som går ut en finländsk grundskola år 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet, enligt riksregeringens förslag. Detta kostar 22 miljoner euro första året.

Bästa Mise! Inkommande torsdag är det fyra veckor sedan min 140-literstunna med brännbart avfall tömdes förra gången.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Barn i bild

Fler insändare