Publicerad 30 juni 2020 kl. 22:00

Hela sjöfågellivet är på tillbakagång

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vårjakten på Åland är ett minne blott men debatten om ejderstammens svårigheter fortsätter och åtgärder diskuteras, strategier görs upp och det är bra. Mest handlar det om predatorbekämpning som är viktigt men som knappast kommer att lösa de grundläggande problemen.

Av de debattinlägg som vi läst ger Jan Grönstrands ”Skyll inte på havsörnen” (27.6) den mest realistiska bilden av läget. Den bilden är bekant för var och en som regelbundet rör sig i naturen och berör inte enbart sjöfåglarna. Det har förvånat oss att man i den här debatten begränsar sig till ejdern. Märker ingen sjöfågellivets tillbakagång i stort?

Den stora frågan är varför produktionen av ungar nästan har upphört för alla arter med undantag av växtätarna (simänder, gäss, svanar). Har det med födan och miljön att göra? Varför blir man numera nästan aldrig attackerad av häckande tärnor? Varför ligger skrak- och knipägg kvar i holkarna okläckta?

Frågorna är många och inte lika dramatiska som rapporter om havsörnar som kalasar på de sista ejderungarna, men kanske just de frågorna är viktigast och det debatten borde handla om!

Rune Holmén, Kökarbo i förskingringen (Jomala)

Håkan Lindberg, Nåtö

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare