Publicerad 7 juli 2020 kl. 22:00

Hellre faktaargument än brunmålning

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare. I en insändare som indirekt behandlar mång- och monokultur säger S: Våra gemensamma grundvärderingar speglas i vår lagstiftning som tillkommit i demokratisk ordning och som alla ska följa oavsett ”kultur”.

Vidare resonerar man om det är majoritetens lagar som styr och att oavsett varifrån man kommer och vilka kulturyttringar som praktiseras i hemmet så är det åländska lagar som gäller, lagar som baseras på ålänningarnas värderingar. Och ”värderingar” är, såvitt jag förstått, en fundamental del av det som brukar kallas för kultur.

Kontentan av de åsikter som framförs av S är väldigt lika de åsikter som tidigare förts fram beskrivet på ett lite annat sätt av individer som står något till höger om socialdemokratin. Då har Socialdemokraterna använt sin politiska palett och målat deras åsikter i vitt med en nyans av makt, och sedan gärna kompletterat med olika nyanser av brunt.

Jag får anta att det är deras konstnärliga ådra de praktiserar för att färglägga åsikter som hamnar utanför åsiktskorridoren. Det blir ju så tacksamt tydligt att en åsikt passerat korridorgränsen då den är målad i vitt eller brunt (notera dock att mitt resonemang här är rent hypotetiskt då socialdemokraterna tydligt klargjort att på Åland är åsiktskorridoren icke-existerande).

Och tänk så mycket enklare ens liv blir när man slipper argumentera för sin sak utan helt enkelt kan misstänkliggöra sin åsiktsopponent genom att påstå att dennes argument har en färg som identifierar dem som onda människor. Det gläder mig därför storligen att Socialdemokraterna numera har tydliggjort i sin insändare att de enda åsikter de egentligen inte kan acceptera i en debatt är de som faller utanför lagens ramar.

Så fortsättningsvis kan vi, om jag förstått det hela rätt, slippa insinuationer om färg på åsikter utan de kommer i stället att bemötas med tydliga argument baserade på fakta snarare än känslor. Och eftersom, som S skriver, ”våra gemensamma grundvärderingar speglas i vår lagstiftning” så bör det, om jag tolkat dem rätt, inte vara en politiker som avgör om ett ”åsiktsbrott” har begåtts utan det domslutet ska fattas av en domstol.

Vad gäller HI:s insändare så vore det önskvärt att få ett förtydligande:

Om man (förlåt, hen ska det naturligtvis vara) har en åsikt som inte stämmer överens med HI:s åsiktsgalleri rekommenderar HI även då att man bör flytta från Åland? Oavsett vad ert svar blir så ger ni intryck av att ha en viss dragning till totalitära strategier: håller man inte med om er åsikt så bör man deportera sig själv.

När politiker färglägger individer som inte håller med dem med avsikt att misstänkliggöra dem, respektive tycker att de ska flytta härifrån, då stampar den politiska debatten rejält omkring i dyn.

Kanske ska man fråga sig om den politiker som i en debatt använder sig av sina känslor som varande ett giltigt politiskt argument är trovärdig när det till exempel ska fattas avgörande beslut som rör ett land, dess människor och hur skattemedel ska fördelas? Inte så att känslor ska hållas utanför besluten men kanske representeras de bäst i form av de värderingar som är gemensamma för samhället?

Kanske vore det också klädsamt om en politiker kunde ha förmågan att respektera sina politiska opponenter trots att de inte har samma åsikt som de själva. För inte ser de väl sig själva som godare och högre stående människor jämfört med dem som inte håller med dem om allt?

”Konfunderad satiriker”

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare