Publicerad 18 september 2019 kl. 22:06

Högre löner i omsorgen

Socialdemokraterna står upp för en stark offentlig välfärd, för en god kvalitativ hälso- och sjukvård också i ekonomiskt tuffa tider vilket nu hotar. Om Åland vill behålla en professionell hälso- och sjukvård samt trygga äldrevård med hög kvalitet, har vi inte råd att förlora mer professionella vårdare. Därför måste vi politiker garantera högre löner i omsorgen så att vi får fler händer i arbete.

Missnöjet med lönerna, låg personaldimensionering och osäkra arbetsförhållanden leder till att utbildad vårdpersonal lämnar yrket eller flyttar till länder med bättre löner. I Finland uppskattas att cirka 40.000 personer med vårdutbildning inte längre jobbar i branschen. Särskilt benägna att byta jobb är sjukskötare som är mellan 26 och 35 år gamla, enligt Sjukskötarförbundets arbetslivsbarometer (2018).

Hälso- och sjukvården ska ha tillräckliga resurser så att personalen inte slits och för att goda arbetsförhållanden kan säkras. Vården ska vara tillgänglig för alla, personalen ska ha medinflytande och kunna påverka sina arbetsförhållanden. Därför går vi till val med högre löner i omsorgen.

Sara Kemetter (S)

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

Barn i bild

Fler insändare