Valvaka 2019

Publicerad 18 september 2019 kl. 22:06

Högre löner i omsorgen

Socialdemokraterna står upp för en stark offentlig välfärd, för en god kvalitativ hälso- och sjukvård också i ekonomiskt tuffa tider vilket nu hotar. Om Åland vill behålla en professionell hälso- och sjukvård samt trygga äldrevård med hög kvalitet, har vi inte råd att förlora mer professionella vårdare. Därför måste vi politiker garantera högre löner i omsorgen så att vi får fler händer i arbete.

Missnöjet med lönerna, låg personaldimensionering och osäkra arbetsförhållanden leder till att utbildad vårdpersonal lämnar yrket eller flyttar till länder med bättre löner. I Finland uppskattas att cirka 40.000 personer med vårdutbildning inte längre jobbar i branschen. Särskilt benägna att byta jobb är sjukskötare som är mellan 26 och 35 år gamla, enligt Sjukskötarförbundets arbetslivsbarometer (2018).

Hälso- och sjukvården ska ha tillräckliga resurser så att personalen inte slits och för att goda arbetsförhållanden kan säkras. Vården ska vara tillgänglig för alla, personalen ska ha medinflytande och kunna påverka sina arbetsförhållanden. Därför går vi till val med högre löner i omsorgen.

Sara Kemetter (S)

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare