Publicerad 15 juli 2019 kl. 22:00

Hur skadligt är glyfosat egentligen?

Enligt en artikel i Svenska Yle har det i flera franska regioner under 2000-talet fötts fler barn som saknar armar, ibland även ben. Man har försökt hitta anledningen men inte kunnat finna något klart svar. Man har dock kunnat slå fast att mödrarna inte ätit några misstänkta mediciner, inte heller är missbildningen genetisk. Den enda gemensamma nämnaren man har funnit vid utredningen är att alla barnen är födda i jordbruksområden.

Åtminstone fyra barn har fötts utan armar i Bretagne, tre i departementet Loire-Atlantique strax intill, samt enligt medieuppgifter finns ytterligare tre flickor födda år 2016 i Bouches-du-Rhône i Södra Frankrike. Även i departementet Ain och på andra håll i Frankrike har barn fötts utan antingen armar, händer eller ben.

Det finns misstankar om att bekämpningsmedlet glyfosat kan vara orsaken till missbildningarna, men det har inte med säkerhet kunnat fastställas. I Frankrike har man dock beslutat att användningen av preparatet skall fasas ut under en period av tre år, för att sedan vara förbjudet. EU har ännu inte kunnat bestämma sig hur allvarligt man ser på frågan.

Glyfosat finns bland annat i Roundup som är ett vanligt ogräsbekämpningsmedel även hos oss, både hos yrkesodlare och i hemträdgårdarna. Vi borde kanske tänka till nästa gång vi vill rensa ogräset i trädgårdsgången eller trädgårdsplattornas springor, och i stället använda oss av trädgårdsättika, som även om det avger en skarp lukt de första dygnen, ändå är ett betydligt bättre ogräsbekämpningsmedel att använda sig av än medel som innehåller glyfosat.

Vore det inte på tiden att våra miljömyndigheter vore mer på alerten när det gäller en så här viktig fråga? I stället för att ägna sig åt att utforma förbud mot att odla lupiner och vildrosor i trädgården kanske man kunde se över vilka hälsovådliga preparat som står till förfogande både för yrkesodlare och trädgårdsamatörer utan att användarna har en aning om vilka konsekvenser användningen av vissa preparat kan ha.

Runa Lisa Jansson

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare