Publicerad 11 december 2019 kl. 21:57

Hur vill ni ha det, S?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsstraff för grovt ocker den 31 december 2018. Jag besvarade anklagelsen med ett konstaterande, att det kanske inte är läge att kritisera ledningen i Ob när S-partiet själv vid åtminstone två val accepterat en kandidat som dömts till ett ovillkorligt straff. Något svar på hur S resonerat kom inte i repliken i gårdagens tidning. Övriga svar uteblev också.

I stället vill man nu från S-håll att Åland ska ha samma regler som i Finland och Sverige, ja rentav samma som i Norden anger man. Det är uppenbart att man inte har den minsta aning vad man talar om eftersom Finland har ett system, Sverige har ett annat och Norge ett tredje. Jag misstänker att Danmark, Island, Grönland och Färöarna har ytterligare varierande system. I värsta fall försöker S vilseleda och få allmänheten att tro att den åländska lagtingsordningen är mer tillåtande än motsvarande regler i övriga Norden–i bästa fall är S bara okunniga.

Det är alltså omöjligt att ha på ”motsvarande sätt som Sveriges och Finlands riksdagar” – det är som att säga att man vill ha varmt och kallt kaffe samtidigt i samma kopp! Finlands regler finns i grundlagen och de är väldigt lika de åländska reglerna som finns i lagtingsordningen, det vill säga parlamentet kan med kvalificerad majoritet avsätta en olämplig ledamot. I Sverige stadgar regeringsformen 4:11 att det krävs ett domstolsbeslut, det vill säga det är inte riksdagen som besluter. I Norge krävs en riksrättsprocess. Alldeles nyligen dömdes en stortingsledamot för bedrägeri och han förefaller inte bli avsatt trots ovillkorligt fängelsestraff.

I Finland dömdes en minister i början av 90-talet till ett villkorligt fängelsestraff. Han avsattes från riksdagen, men blev invald på nytt vid följande val och har suttit i länge i riksdagen därefter. Det systemet som alltså sammanfaller med det åländska verkar inte S gilla. Så sent som 1969 kunde man i Finland förlora sitt medborgerliga förtroende till följd av vissa brott och då förlorade man både rösträtt och valbarhet. Många rödgardister drabbades av detta.

Vill S återinföra detta system?

S verkar inte vilja acceptera att jag blev föremål för en i lagtingsordningen 10 § nämnd verkställbar dom redan 31.12.2018–alltså långt innan jag blev invald i lagtinget. Att den verkställbara domen vann laga kraft efter att jag blev invald saknar betydelse. Lagtingsordningens 10 § tar inte sikte på den situationen och blir alltså inte tillämplig på mig.

Det är ett inte särskilt vackert politiskt spel att kritisera mig och mitt parti på det sätt S nu gjort. Det är heller inte särskilt solidariskt mot de egna dömda kandidaterna som man från S-håll låtit ställa upp i val genom tiderna–kritiken mot mig blir ju även kritik mot de egna kandidaterna som har rätten att få komma igen.

Jag vill avslutningsvis tacka S för uppmärksamheten och det stora stöd som jag får bland allmänheten.

Marcus Måtar (Ob)

lagtingsledamot och gruppledare för Ob i lagtinget

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare