Publicerad 19 augusti 2019 kl. 22:03

En ideologi utan vetenskaplig grund

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt. Ett svar som hänvisar indirekt på skribentens okunskap i ämnet och uppmanar till deltagande i olika evenemang tycker jag är ett arrogant sätt att argumentera. Dock ett vanligt förfarande jag själv upplever när jag diskuterar liknande frågor med rörelsens sympatisörer.

Jag personligen har ingenting mot människor som är homosexuella eller vill leva ett annorlunda liv. Alla människor är förstås lika värda men gör inte sexuella läggningar som ligger på sidan om det heterosexuella till norm och sluta kräva acceptans för en ideologi som går ut på att det finns flera än två kön och de bara är en social konstruktion.

Denna ideologi saknar nämligen vetenskaplig grund och ska inte få fäste i våra skolor då skolorna ska vara politiskt och ideologiskt neutrala. Barn och ungdomar är särskilt sårbara och låta att påverka och ska inte indoktrineras av en sådan ideologi.

Så nej. Pride och hbtq-rörelsen har inte bara med kärlek och tolerans att göra utan innehåller tyvärr också andra saker som man borde titta lite närmare på. Detta säger även homosexuella och transpersoner som tydligt börjar distansera sig från rörelsen och tycker att det här har gått för långt.

René Janetzko

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare