Publicerad 16 september 2019 kl. 22:06

Inför individuell lönesättning i offentlig sektor

Det åländska systemet för lönesättning inom offentlig sektor är i dag statiskt och gör liten skillnad bland de anställda individerna. Både vid initial lönesättning och vid löneförhöjningar behandlas människor i stort sätt lika oavsett hur mycket individen anstränger sig på arbetsplatsen. Visst finns det lönepotter men det räcker inte.

På alla arbetsplatser finns det människor som anstränger sig mer och människor som anstränger sig mindre. Det handlar ofta om det osynliga arbetet som inte står med i arbetsbeskrivningen men som är nödvändigt för att arbetsplatsen som helhet skall fungera. Det är de individer som gör det lilla extra varje dag som är oerhört värdefulla för arbetsplatsen. Det kan handla om allt ifrån att beställa hem nödvändigt material, stanna en timme extra för att få något gjort eller en så enkel sak som att plocka ur diskmaskinen när den är full.

Poängen är att individens ansträngningar bör märkas i lönekuvertet även inom offentliga Åland. Den som bidrar mer till organisationen bör givetvis ha mer betalt än den som anstränger sig mindre. Detta även inom samma yrkeskategori. Inom den privata sektorn är detta redan en självklarhet då det konstant pågår en tävlan om att behålla kompetent personal.

Detta kunde även vara ett sätt att göra bristyrken till exempel inom vården mer attraktiva och lönerna mer jämställda mellan offentligt anställda i landskapet. Detta till följd av att lönerna per automatik höjs inom bristyrken när individuell lönesättning tillämpas enligt principen om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är hög och utbudet begränsat höjs priset.

Det innebär givetvis kostnadsökningar när arbetsplatser på offentliga Åland tvingas tävla med varandra vad gäller lön. Det innebär dock även att arbetsgivaren anstränger sig mer för att på andra sätt behålla personal till exempel genom bättre arbetsvillkor eller tryggare arbetsavtal. Inför individuell lönesättning inom offentlig sektor. Sätt individen i centrum istället för strukturerna.

Christian Wikström (Ob)

Partisekreterare

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Barn i bild

Fler insändare