Publicerad 2 december 2019 kl. 21:57

Inför stipendium i stället för 100-lappen

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro. En oförsvarlig satsning, som jag ser det. Och det verkar som om den kommande regeringen vill bibehålla detta avdrag.

Det innebär att personer med en inkomst över 15.000 euro per år upp till cirka 65.000 euro per år får denna 100-lapp. Ett motiv är att det är bra för tillväxten.

Men kvar har vi de som verkligen är låginkomsttagare och som inte erhåller någonting.

I min budgetmotion nr 1 med rubriken: ””Stipendium” till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet”, föreslår jag att dessa grupper i stället skulle erhålla ett ”stipendium” eller arvode. Den sammanlagda summan skulle vara just 1.800.000 euro. Effekten på tillväxten skulle vara densamma, men vi skulle kunna hjälpa någon med detta ”arvode”.

Detta ”stipendium” eller ”arvode” skulle fås utan ansökan och ska självklart, om möjligt, vara skattefritt och ska skrivas så att det inte ska inverka på sociala understöd. Vi vet att man på Åland är sämst på att anhålla om de stöd man har rätt till. Endast 25 procent anhåller om det stöd de har rätt till.

Detta stipendium kunde även vara en början på det socialvårdssystem, som kallas negativ inkomstskatt, och som var aktuellt inför riksdagsvalet. Vissa talade även om bas-inkomst, som dock är ett annat system om än med liknande syften.

Jag hoppas att det nyvalda lagtinget kan vara öppet för denna form av stöd till dem som ligger under den relativa fattigdomsgränsen, och att vi kan se fram emot en konstruktiv debatt i frågan.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

Barn i bild

Fler insändare