Publicerad 2 december 2019 kl. 21:57

Inför stipendium i stället för 100-lappen

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro. En oförsvarlig satsning, som jag ser det. Och det verkar som om den kommande regeringen vill bibehålla detta avdrag.

Det innebär att personer med en inkomst över 15.000 euro per år upp till cirka 65.000 euro per år får denna 100-lapp. Ett motiv är att det är bra för tillväxten.

Men kvar har vi de som verkligen är låginkomsttagare och som inte erhåller någonting.

I min budgetmotion nr 1 med rubriken: ””Stipendium” till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet”, föreslår jag att dessa grupper i stället skulle erhålla ett ”stipendium” eller arvode. Den sammanlagda summan skulle vara just 1.800.000 euro. Effekten på tillväxten skulle vara densamma, men vi skulle kunna hjälpa någon med detta ”arvode”.

Detta ”stipendium” eller ”arvode” skulle fås utan ansökan och ska självklart, om möjligt, vara skattefritt och ska skrivas så att det inte ska inverka på sociala understöd. Vi vet att man på Åland är sämst på att anhålla om de stöd man har rätt till. Endast 25 procent anhåller om det stöd de har rätt till.

Detta stipendium kunde även vara en början på det socialvårdssystem, som kallas negativ inkomstskatt, och som var aktuellt inför riksdagsvalet. Vissa talade även om bas-inkomst, som dock är ett annat system om än med liknande syften.

Jag hoppas att det nyvalda lagtinget kan vara öppet för denna form av stöd till dem som ligger under den relativa fattigdomsgränsen, och att vi kan se fram emot en konstruktiv debatt i frågan.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare