Publicerad 11 september 2019 kl. 22:06

En instans för fiske- och viltvård

Jakten på Åland är för mig en väldigt viktig fråga. Speciellt nu när den gamla traditionen med vårfågeljakt är hotad att utraderas av Europeiska Unionen.

Försvinner den helt riskerar Åland att tappa en stor del av tillväxten i jägarkåren. Jägarkåren är oerhört viktig i den åländska naturen då jägarna gör stora, viktiga viltvårdande insatser.

Jag hade under min korta tid i Ålands framtid skrivit ett par insändare som berör jakten. Dels har jag rört vid ämnet säljakt där jag tycker att jaktlagen måste ändras så det blir lättare att skjuta säl och sälja sälprodukter och dels har jag gått ut med min åsikt att införa licenserad jakt på örn. Dessa är frågor som jag kommer att jobba vidare på.

Jag skulle också vilja framföra en annan idé. Eftersom vi riskerar att jägarkåren blir mindre och mindre för varje inskränkning som görs i jakten så anser jag att Åland behöver en avlönad fiske- och viltvårdande grupp vars syfte är att sköta just fiskevård och viltvård.

I princip all fiske- och viltvård görs på frivillig basis, även om vi är så oerhört beroende av den. Jägarna gör ett hästjobb med att jaga skarv, säl, mink och mårdhund.

Sportfiskarna jobbar på idéell basis med att skapa lekplatser i form av att öppna upp vandringsdiken, sänka risvasar, klippa vass och mycket mer.

Att vi är beroende av ideellt arbete är inte bra, vad händer när de tröttnar?

Jag anser att Åland behöver en fiske- och viltvårdande grupp som sysslar med dessa vårdande insatser på heltid.

Vi vet alla att det skjuts för lite säl och skarv. Populationen ökar fast det skjuts. Fiskevårdarna är för få, de är en handfull kvinnor och män som kämpar på men det behövs mer krafter.

Viltvård är inte heller bara att skjuta. Viltvård är utfodring, viltvård är att fixa skyddade häckningsplatser. Fiskevård är inte bara lekplatser, det är märkning av fisk, uppföljning, reduceringsfiske, restaurera våtmarker. Det finns hur mycket som helst som behöver göras och jag tycker att det är hög tid att vi tar tag i det.

Att Åland med sina 6.757 öar och skär inte har avlönade fiske- och viltvårdare är nästan lika konstigt som att polisen inte har en egen båt.

Sam ”Knatte” Palén

kandidat i lagtingsvalet

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare