Publicerad 11 september 2019 kl. 22:06

En instans för fiske- och viltvård

Jakten på Åland är för mig en väldigt viktig fråga. Speciellt nu när den gamla traditionen med vårfågeljakt är hotad att utraderas av Europeiska Unionen.

Försvinner den helt riskerar Åland att tappa en stor del av tillväxten i jägarkåren. Jägarkåren är oerhört viktig i den åländska naturen då jägarna gör stora, viktiga viltvårdande insatser.

Jag hade under min korta tid i Ålands framtid skrivit ett par insändare som berör jakten. Dels har jag rört vid ämnet säljakt där jag tycker att jaktlagen måste ändras så det blir lättare att skjuta säl och sälja sälprodukter och dels har jag gått ut med min åsikt att införa licenserad jakt på örn. Dessa är frågor som jag kommer att jobba vidare på.

Jag skulle också vilja framföra en annan idé. Eftersom vi riskerar att jägarkåren blir mindre och mindre för varje inskränkning som görs i jakten så anser jag att Åland behöver en avlönad fiske- och viltvårdande grupp vars syfte är att sköta just fiskevård och viltvård.

I princip all fiske- och viltvård görs på frivillig basis, även om vi är så oerhört beroende av den. Jägarna gör ett hästjobb med att jaga skarv, säl, mink och mårdhund.

Sportfiskarna jobbar på idéell basis med att skapa lekplatser i form av att öppna upp vandringsdiken, sänka risvasar, klippa vass och mycket mer.

Att vi är beroende av ideellt arbete är inte bra, vad händer när de tröttnar?

Jag anser att Åland behöver en fiske- och viltvårdande grupp som sysslar med dessa vårdande insatser på heltid.

Vi vet alla att det skjuts för lite säl och skarv. Populationen ökar fast det skjuts. Fiskevårdarna är för få, de är en handfull kvinnor och män som kämpar på men det behövs mer krafter.

Viltvård är inte heller bara att skjuta. Viltvård är utfodring, viltvård är att fixa skyddade häckningsplatser. Fiskevård är inte bara lekplatser, det är märkning av fisk, uppföljning, reduceringsfiske, restaurera våtmarker. Det finns hur mycket som helst som behöver göras och jag tycker att det är hög tid att vi tar tag i det.

Att Åland med sina 6.757 öar och skär inte har avlönade fiske- och viltvårdare är nästan lika konstigt som att polisen inte har en egen båt.

Sam ”Knatte” Palén

kandidat i lagtingsvalet

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Barn i bild

Fler insändare