Publicerad 7 januari 2020 kl. 20:57

Inte bara fördelar med EU-medlemskapet

Med växande klentrogenhet, vilken började med rubriken, läste jag Jörgen Pettersons (C) insändare ”25 år med EU har gjort Åland större”. Jag skulle dock vilja betona att jag som inflyttare aldrig skulle bli djärv nog att ha en annan mening än hans gällande Ålands meriter, och även dess invånare; jag vill till och med eka hans lovord om just dessa.

Det som däremot gjorde mig klentrogen var Petterssons totalt ovillkorliga karakterisering av EU-medlemskapet som någon sorts ymninghetshorn ur vilket över Åland flödar en frikostig ström av välsignelse och fördelar som i dess frånvaro hade uteblivit.

För egen del skulle jag vilja påpeka att inget bevis erbjuds för att de fördelar som Pettersson attribuerar exklusivt till EU-medlemskap – såsom att ”åländska företag varit skickliga och djärva i att hitta möjligheter i en allt mer gränslös världshandel” – faktiskt annars hade uteblivit.

Dessutom kan sådana fördelar knappast (om alls) sägas ha utgått ur EU-medlemskapet, utan snarare ur den sedan länge pågående utvecklingen av det åländska sjöfartsklustret, något som dokumenterats av ÅSUB och vars effekter ses i Ålands näringsliv och ekonomin i allmänhet.

Och detta utan att ens tala om öbornas infödda gränslösa ambition och självförsörjningsförmåga som påvisats under århundraden.

Vidare bör man inte glömma att före folkomröstningen 1994 var det i högsta grad möjligt att en majoritet av väljarna hade röstat nej till att gå med i EU om bevarandet av skattefri försäljning ombord på färjorna inte skulle kunna garanteras. Enbart på grund av hotet att besegras i valet förhandlade den finska regeringen motvilligt fram Ålands skatteundantag.

Haken – vilken man inte alls förutspådde – var följden att skattegränsen vid Skiftet påtvingades 1999. Hur hade röstningen utfallit om denna fem år fördröjda slutliga utgång hade varit känd innan valet?

Svaret får vi aldrig veta med säkerhet, men med största sannolikhet hade majoriteten röstat nej.

Ironin är att just denna skattefria försäljningen ombord på de Åland-angörande färjorna hade bevarats även om Åland inte gick med i EU! Därigenom hade läget vad gäller den under folkomröstning varande nyckelfrågan inte varit ett dugg annorlunda utanför EU än vad som slutligen skedde i och med EU-inträdet.

Vilken utgång hade då varit bättre? Jörgen Petterssons insats i denna debatt erkänner inte någon som helst betydelsefull nackdel med ett EU-medlemskap, och en dylik ensidig redovisning känns för mig som en pr-broschyr snarare än ett seriöst debattinlägg.

Däremot skulle en mer balanserad diskussion om EU:s allvarliga brister jämfört med dess fördelar kräva mycket mer tid och rymd än vad som står till förfogande på insändarsidorna och skulle troligtvis inte ens då leda till en lösning.

Faktum är att en sådan debatt har pågått i Storbritannien under mer än tre och ett halvt år och blivit allt mer förbittrad, något som ger en fingervisning om hur djupgående frågan faktiskt är, och samtidigt om hur pass ytlig Jörgen Petterssons ridderliga behandling av frågan var.

Robert Horwood

Eckerö

För den som uppskattar statistik och faktabaserad kunskap kan åländska lagtingsdebatter ibland kännas som världsrekordförsök i att inte se verkligheten.

Angående Robert Horwoods insändare den 19.2.

Den enda väckarklocka som borde ringa är den som varnar för populism. Brexit är ett resultat av lögner, falska påståenden och propaganda.

Jussi Halla-Aho ”må inte vara”, han är.

Än en gång kan vi läsa om daghemmet Söderhagen och än en gång måste föräldrar stå till svars i media. Denna gång med anledning av Annett Janssons insändare den 11.2.

Replik till Johan Lindström (18.2). Du skriver: ”Att ta bort läxor skulle säkerligen försämra resultaten för de flesta eleverna”. Det kan väl ändå inte vara barnens läxor som är avgörande för deras betyg?

Jag tyckte det var konstigt att reportrarna i Ålandstidningens Brexit-reportage den 31 januari intervjuade ett skevt urval personer om deras reaktioner på Brexit.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid.
I dag: Björn Rönnlöf, Sottunga

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid.
I dag: Maria Boström, Föglö

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

Barn i bild

Fler insändare