Publicerad 26 november 2019 kl. 21:54

Inte försvarbart att späda på underskottet

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det. Kostnaden i budgetförslaget är 1.800.000 euro för detta avdrag.

Det kanske kan vara på plats med en liten summering av vad som hänt i detta ärende.

För något år sedan kom alltså den dåvarande regeringen med ett förslag om att avdrag om 100 euro till alla låginkomsttagare, som de skrev. Det framställdes som om alla låginkomsttagare konkret skulle erhålla en hundralapp för att handla med.

Som låginkomsttagare klassificeras personer, som har en inkomst under cirka 15.000 euro per år. Detta avdrag gäller 2020 för personer med inkomster upp till cirka 65.000 euro eller beskattningsbar inkomst om 55.000.

Det vill säga exempelvis de flesta i lagtinget tillhör den gruppen. Kanske vi inte kan kalla oss låginkomsttagare. De verkliga låginkomsttagarna, det vill säga personer med en inkomster under cirka 15.000 euro betalar ingen skatt alls och kan följaktligen inte få någon skattesänkning eller en extra hundralapp att handla för.

Som debattör var ju detta en tacksam bakgrund och så småningom ändrades i alla fall motiveringen till att det skulle vara bra för tillväxten. Det är ju ett lagom allmänt och positivt argument. I år kanske de lägger till att det är bra för klimatet också. Det ligger liksom i tiden.

Men att fortsätta med att strö ut denna hundralapp åt de flesta skattebetalare på Åland, medan de verkliga låginkomsttagarna bara får se på känns väldigt fel. Speciellt i vårt nuvarande ekonomiska läge då budgetförslaget har ett underskott på cirka 15 miljoner euro. Att då späda på underskottet med 1,8 miljoner euro känns inte försvarbart.

Vi måste även minnas att löntagarnas köpkraft ändå ökar för 2020 då semesterpremierna höjs för många då konkurrenskraftsavtalet upphör vid årsskiftet. Det är min förhoppning att det nyvalda lagtinget tar löftet om ekonomisk hållbarhet på allvar och stryker detta löneavdrag.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare