Valvaka 2019

Publicerad 14 juni 2019 kl. 22:00

Inte hållbart att rubba hörnstenar

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider för kommunerna.

LR tänker också försvåra möjligheterna för våra studerande i Sverige att kunna arbeta hemma på Åland (finska behörighetskrav). Och trots motstånd från de närmast berörda genomförs Gripöbron. För att spara 5-10 minuter per resa!

Och nu det senaste.

Nu ska svenskan bli ”andra språk” i grundskolan och ingen religionsundervisning utan vi ska ha en konfessionslös skola i fortsättningen! (”konfessionslös skola en chimär”, Antje Jackelén, biskop)

Bästa landskapsregering, har ni glömt varför vi fick vår självstyrelse? Inte för att utplåna vårt språk, vår kultur och våra lokala sedvänjor.

Målet med vår grundskola är att ge barnen en grund för vidareutbildning och för vuxenlivet och det är helt i sin ordning att göra förbättringar. Men att göra det genom att rubba hörnstenarna i vår självstyrelselag är absolut inte hållbart.

Min uppmaning till den hållbarhetsivrande landskapsregeringen är att tänka och handla hållbart även i den här frågan.

Gun Carlson (C)

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare