Valdebatt på Alandica

Publicerad 25 juni 2019 kl. 22:00

Internetbaserad psykoterapi på svenska finns i Finland

Svar till Jannik Svenssons insändare i Nya Åland 19.06.2019 och Ålandstidningen 20.06.2019. Först vill vi tacka Jannik för att han lägger vikt vid vården av psykisk ohälsa, ett viktigt ämne.

Som Jannik säger är den psykiska hälsan något som vi inte har råd att ignorera utan behöver satsa på. Mental ohälsa är ett globalt problem och en del personer får inte den vård som de behöver i tid–så även på Åland. Därför utvecklas kontinuerligt nya vårdformer både inom den offentliga och privata sektorn.

Vi erbjuder internetbaserad psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Internetbaserad psykoterapi är en vanlig vårdform i Sverige men då vi började arbeta med detta var det nytt på Åland och resten av Svenskfinland. Det går att genomföra internetbaserad psykoterapi med eller utan remiss från läkare, vilket, precis som Jannik i sin insändare påtalade, gör att det ökar möjligheterna till tidiga insatser och vård.

Internetbaserad psykoterapeutisk behandling med KBT erbjuds sedan början av 2016 för personer över 18 år och sedan i år erbjuder vi även internetbaserad behandling för unga med olika former av ångestdiagnoser.

Vikten av att erbjuda vård i tid är precis som Jannik säger mycket viktigt och där är internetbehandling ett mycket gott alternativ eftersom man inte behöver stå i en vårdkö utan kan inleda sin psykoterapeutiska behandling direkt. Vi påminner också om att FPA tillhandahåller viktiga tjänster i form av Rehabiliterande psykoterapi för personer mellan 16 och 67 och Krävande medicinsk rehabilitering för alla under 65 med funktionsnedsättning.

Internetbaserad psykoterapi och FPA:s psykoterapier är mycket goda komplement till den vård som erbjuds inom primärvården och specialsjukvården.

Petra L. Berg, psykoterapeut

Harriet Francis-Ehnholm, psykolog

Ingrid Wager, psykolog och psykoterapeut

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare