Publicerad 8 juli 2019 kl. 22:00

Jakten på de försvunna filmerna

Jag måste än en gång återkomma till filmerna från de tre NF-rapportörernas besök på Åland i december 1920. Det visade sig vid sökning att temat Åland och NF-rapportörerna uppträder som ett inslag bland flera i en rikssvensk journalfilm daterad 23 april 1921.

Journalfilmen i fråga har dykt upp på filmarkivet.se och finns att se där men till viss besvikelse visade det sig att den inte innehåller något filmat från Åland utan endast korta personliga filmporträtt av de tre rapportörerna Felix Calonder (Schweitz), Abram Isaac Elkus (USA) och Eugène Beyens (Belgien).

I och för sig kan det det vara intressant för den som vill se levande bilder av dem och kanske är det användbart om man framöver skulle försöka sig på att göra något slags filmkollage om Ålandsfrågan utifrån vad som går att skrapa ihop från olika håll. Detta journalfilmsinslag från april 1921 är tillkommet med hänsikt på att rapportörernas slutbetänkande i Ålandsfrågan var på väg att utges då.

Sedan jag skrev sist om ämnet har jag å andra sidan träffat på flera tidningsomnämnanden som visar det måste ha filmats en hel del vid rapportörernas besök på Åland. Den 12 december 1920 anordnade Ålandsrörelsen en större manifestation i Mariehamn inför rapportörerna med runt 2.000–3.000 deltagare. Det var ihopdraget i smyg och varseblevs genom genom en ihärdig trafik mot Mariehamn med små svenska flaggor på sig.

Vissa källor kallar det ett bondetåg och rent utförandemässigt framstår det som tämligen snarlikt det åländska bondetåg med runt 4.000 deltagare som anordnades 31 oktober 1938 mot de då aktuella planerna på att remilitarisera Åland. Förebilden bör vara det stora svenska bondetåget till Stockholm 6 februari 1914 med över 30.000 deltagare.

Men för att går tillbaka till 1920 heter det i samband med detta bara någon dag senare när rapportörerna var på väg hemåt över Stockholm att de varit imponerade av denna uppvisning och det uppges också att filmer från denna tillställning visades samma kväll på biograferna i Stockholm.

Också i samtida tidningar både från Finland och Sverige finns bilder med Ålandsmotiv med anknytning till rapportörernas Ålandsbesök som uppges vara klippta ur filmer men dessa är tagna vid andra tillfällen under resan. Om det i själva verket var fråga om att flera olika kamerateam från skilda håll rörde sig runt på Åland och filmade här och där är svårt att säga.

Det var ju förstås sensation i samtiden att utredare av den digniteten från det då för tiden nybildade NF med det länge omtvistade Ålandsavgörandet om händer besökte Finland, Åland och Sverige. Bara vid deras ankomst till Mariehamn uppges en folkmassa om 700–800 personer ha samlat sig i hamnen. Men dessa filmers öden får då tillstås tills vidare vara okända.

Olle Sjöstrand

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare