Publicerad 24 november 2019 kl. 21:54

Att jobba dygnet runt med närståendevård

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

För den som går ner i arbetstid för att vårda en anhörig, blir den pensionsgrundande inkomsten lägre, och det arvode man får som närståendevårdare är inte heller pensionsberättigat.

För dem som redan är pensionärer när de blir närståendevårdare blir livssituationen en helt annan än då man lever två personer på lika villkor i hushållet. Det är tungt att vara på jobb 24 timmar i dygnet. Och det är påfrestande att få göra avkall på sina egna intressen och sitt eget liv, för att bistå en anhörig i dennes behov av hjälp och assistans.

För många äldre närståendevårdare innebär det att man själv blir sjuk och beroende av vård betydligt tidigare än som skulle varit fallet om man fått (kunnat) avstå från att vårda sin anhöriga. För det sociala trycket är stort. Man förväntas ställa upp och ta hand om den andra parten, även om man själv inte är så mycket friskare.

Är den man vårdar så sjuk, eller man själv inte orkar vara vårdare tre veckor i månaden utgår ingen ersättning för närståendevård. Enligt bestämmelserna har man rätt till avlastning en vecka per månad, för att få ersättning som vårdare. Orkar man bara med två veckors pass, det vill säga två veckor hemma, två veckor på anstalt, utgår ingen ersättning alls.

Anstaltsvården är heller inte gratis. En del har inte råd att ha sin sjuka anhöriga intagen på ett vårdhem, därför att den vårdbehövande har en större pension, och den av parterna som är hemma är i behov av en del av den pensionen för att klara av sin ekonomiska livssituation. Det här är heller ingenting som diskuteras av politikerna.

Ansökan om ersättning för närståendevård ska också göras i förväg, när behovet uppstår. Om man står mitt uppe i en livskris där den ena parten är mycket sjuk, och i behov av hjälp med det mesta inklusive resor utom Åland för behandlingar, kan det vara svårt att också komma ihåg att anhålla om ersättning som närståendevårdare.

Om man kommer i efterhand och begär ersättning beviljas det inte, med hänvisning att man skulle anhållit om ersättning när behovet uppstod. Man tycker ju att vårdpersonal skulle kunnat upplysa den vårdande om möjligheten att söka stöd, när man kände till situationen, men det ingår tydligen inte i personalens uppgifter.

Vill man även i fortsättningen ha denna för samhället synnerligen billiga vård, bör man nog se över reglerna för att göra det möjligt för en närståendevårdare att också kunna leva sitt eget liv på sidan om uppgiften som vårdare. I annat fall bör nog samhället räkna med att ta hand om fler åldringar i ett betydligt tidigare skede än i dag.

Runa Lisa Jansson

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare