Publicerad 10 juli 2019 kl. 22:00

K-märk Scheffersgränd 1

De tre lägenhetsbyggnaderna på Scheffersgränd 1 är bland de absolut tråkigaste i Mariehamn. De byggdes för länge sedan med det enda målet att inhysa mycket människor relativt nära centrum. I dag står de fortfarande ståtligt där och ger värme till allt från ungkarlar till tanter – fortfarande lika själlösa i sin arkitektur. Därför tycker jag att dessa skall k-märkas, innan snacket börjar om att riva dem och bygga nytt.

K-märkningen är menad för byggnader som räknas som kulturarv eller som andra fina hus av kända arkitekter. Vad jag tycker att blir fel då är att husen som kanske inte når tröskeln för att vara ”värdiga” fritt kan rivas ner.

Det blir en sorts ofrivillig censur när nästan alla de husen som finns kvar från det gamla Mariehamn endast visar på hur väldigt fin staden utan undantag varit. Inte ser man fattighusen eller de hus som fick ruttna bort, utan kvar står Hilda Hongells och Lars Soncks vackra villor.

En annan sak att beakta är att de hela 108 lägenheterna alla har varsin spännande historia. Liksompå Socis har väldigt mycket hänt genom årtiondena efter nattens intåg (det har med ungdomar att göra), och det finns inte en enda trappuppgång med lika intressanta dofter som de i Scheffersgrändshusen i hela Mariehamn.

Snart ser vi hur Zeipels och Boreniuska faller för ett ”modernt centrum” (nåja, Zeipels får skylla sig självt då det inte underhållits så väl) och då tycker jag att det är viktigt att vi sparar något mindre attraktivt hus från det halvgamla Mariehamn att visa för våra barn, som inte propagerar för att det senare 1900-talet bara hade fina hus.

Då är Scheffersgränd nummer 1 det självklara valet!

Viggo Kalman

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Barn i bild

Fler insändare