Publicerad 10 juli 2019 kl. 22:00

K-märk Scheffersgränd 1

De tre lägenhetsbyggnaderna på Scheffersgränd 1 är bland de absolut tråkigaste i Mariehamn. De byggdes för länge sedan med det enda målet att inhysa mycket människor relativt nära centrum. I dag står de fortfarande ståtligt där och ger värme till allt från ungkarlar till tanter – fortfarande lika själlösa i sin arkitektur. Därför tycker jag att dessa skall k-märkas, innan snacket börjar om att riva dem och bygga nytt.

K-märkningen är menad för byggnader som räknas som kulturarv eller som andra fina hus av kända arkitekter. Vad jag tycker att blir fel då är att husen som kanske inte når tröskeln för att vara ”värdiga” fritt kan rivas ner.

Det blir en sorts ofrivillig censur när nästan alla de husen som finns kvar från det gamla Mariehamn endast visar på hur väldigt fin staden utan undantag varit. Inte ser man fattighusen eller de hus som fick ruttna bort, utan kvar står Hilda Hongells och Lars Soncks vackra villor.

En annan sak att beakta är att de hela 108 lägenheterna alla har varsin spännande historia. Liksompå Socis har väldigt mycket hänt genom årtiondena efter nattens intåg (det har med ungdomar att göra), och det finns inte en enda trappuppgång med lika intressanta dofter som de i Scheffersgrändshusen i hela Mariehamn.

Snart ser vi hur Zeipels och Boreniuska faller för ett ”modernt centrum” (nåja, Zeipels får skylla sig självt då det inte underhållits så väl) och då tycker jag att det är viktigt att vi sparar något mindre attraktivt hus från det halvgamla Mariehamn att visa för våra barn, som inte propagerar för att det senare 1900-talet bara hade fina hus.

Då är Scheffersgränd nummer 1 det självklara valet!

Viggo Kalman

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Barn i bild

Fler insändare