Publicerad 13 september 2019 kl. 22:06

Kampen för våra ungdomar fortsätter

Eftersom vi i lagtinget som bäst håller på att slutföra behandlingen av förslaget till ny grundskolelag, ser jag mig för stunden förhindrad att bemöta Rainer Juslins (Lib) rallarsvingar på insändarplats och på sociala medier. Jag kommer därför att återkomma till tjänstemännens hantering av läraren Henrik Löthman i ett senare skede.

Det viktigaste för tillfället är att få det nuvarande lagtinget att omfatta min utgångspunkt om att Åland ska ta till vara möjligheten det ger att vi är ett eget utbildningsland. Vi ska välkomna våra ungdomar efter slutförda studier, oavsett var kunskapen inhämtats. Jag fortsätter alltså kampen för våra ungdomar.

Vad gäller påståendet om ”osanning” från min sida vill jag bara påminna den tidigare avdelningschefen Juslins medverkan till anvisningen till kommunerna i januari i år att den så kallade anpassningsperioden kan vara oavlönad.

Juslin ansåg det alltså rimligt att av en redan färdigt (!) utbildad lärare begära en arbetsinsats om minst tio timmar per vecka. Dessutom under ett helt skolår. I praktiken innebär detta att vederbörande skulle sakna inkomster under ett helt år.

Är detta rätt sätt att välkomna våra ungdomar i ett läge där omvärlden har skriande brist på behöriga lärare?

Harry Jansson (C)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare