Publicerad 5 augusti 2020 kl. 22:00

Kan vi samarbeta om pensionsfonden?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete. Jag har i många år skrivit insändare i ämnet utan att någon börjat intressera sig för det. I maj lämnade jag in två åtgärdsmotioner just om pensionsfonden. Den ena med rubriken ”Förvaltningen av Ålands Pensionsfond”.

Under lagtingsdebatten den 6 maj påtalade jag bland annat det faktum att halva styrelsen måste bestå av personer som representerar facket, trots att pensionerna är garanterade i lag och inte baseras på avkastningen i fonden. Det innebär att om fonden har låg avkastning, så måste mer skattemedel användas. Av denna anledning ansåg jag att styrelsen borde tillsättas parlamentariskt.

Den låga närvaro som JH noterat tyder självklart på lågt engagemang och det är kanske även en delorsak till att man inte gjort något för att förbättra informationsvärdet i årsredovisningen, vilket jag påpekade i mitt anförande.

Men jag håller absolut inte med JH om att en fondstyrelse skulle behöva sammanträda speciellt ofta, ens under coronatider. Med en väldiversifierad portfölj ska nog en pensionsfond sitta lugnt i båten.

Min kritik var att på grund av den intetsägande verksamhetsberättelsen har åtminstone en utomstående ingen möjlighet att analysera om de miljoner som spenderats på aktiva fondförvaltare över huvud taget gett ett mervärde för fonden. Det skulle kanske löna sig att använda sig av passiva indexfonder, som är betydligt billigare. Men vi vet inte, då det i årsberättelsen helt saknas jämförelser.

Min uppfattning är att det kanske finns en möjlighet att förbättra resultatet med 50 miljoner euro under fondens livstid, vilket borde undersökas. Men att som JH i rubriken indikera att den borde ökas till en miljard är nog bara en rötmånadshistoria.

JH avslutar med att han ska lämna in en åtgärdsmotion när sommaruppehållet är över. Det känns från min sida lite onödigt då min åtgärdsmotion redan ligger i utskottet i väntan på behandling. Hur vore det om vi i stället samarbetar kring den? Men en liberal kanske inte kan stöda någon från Åländsk demokrati, även om åsikterna är likartade?

Stephan Toivonen (ÅLD)

medlem i finans- och näringsutskottet

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare