Valdebatt på Alandica

Publicerad 25 juni 2019 kl. 22:00

Kartlägg alla trafikflöden

I tisdagens Åland frågar sig signaturen ”Observer” om Ålands biltäthet och hävdar att siffran 29.000 är en myt och att denna ”troligen” innehåller ”arbetsmaskiner, motorcyklar…”. Så är dock inte fallet och det är mycket enkelt att ta fram aktuella siffror genom att besöka Åsubs hemsida. Bilar totalt, år 2017, var 29.657 och i den siffran ingår inte exempelvis motorcyklar, utan enbart personbilar 23.855, paketbilar 4.860 och bussar 894. Adderar man dessa får man ett litet kast mot totalen på 52, men det saknar betydelse för denna jämförelse.

Man kan även se antalet personbilar per 1.000 invånare och där var siffran 809. Man kan även se att 10.610 bilar ägs av mariehamnare.

Dock har signaturen ”Observer” rätt i att antalet bilar inte säger så mycket om hur de används. Här finns data, men trots att jag påpekat det många gånger så sammanställs det aldrig: Motorfordonsbyrån har data för körkilometrar för samtliga bilar på Åland. Detta borde sammanställas och grupperas per ägares hemkommun för att få en bättre bild av trafikflödena på Åland. Detta kunde sedan ligga till grund för planering av kollektivtrafiken.

Anders Gustafsson

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare