Publicerad 28 juli 2020 kl. 22:00

Kinas stormaktsambitioner

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

På kvällen inför den 23:e årsdagen av det brittiska överlämnandet av Hongkong godkände Kina en ny säkerhetslag för territoriet. Den nya säkerhetslagen står i strid med de internationella avtal som reglerade överlämnandet av Hongkong från Storbritannien år 1997. Säkerhetslagen betyder att självstyret i Hongkong kraftigt naggades i kanten. I praktiken kan nu invånare föras ut ur Hongkong till Kina. Rättegångar kan ordnas i hemlighet. Därför är det bra att Finland i praktiken omedelbart frusit avtalet om utlämningar till Hongkong, eftersom man för tillfället inte kan garantera att eventuella personer som utlämnas dit får en rättvis rättegång.

EU:s länder har tillsammans med Storbritannien kraftigt fördömt Kinas nya säkerhetslag. Det är viktigt att EU-länderna tillsammans koordinerar sin Kinapolitik eftersom Kina annars kan sätta tryck på enskilda länder åt gången. Kina är en mycket viktig handelspartner för de flesta europeiska länderna. Att utsättas för en kinesisk bojkott har därför genast stora ekonomiska konsekvenser för ett enskilt land. Av den anledningen är det viktigt att EU håller ihop och inte splittras. Finland har mig veterligen inte utsatts för något kinesiskt tryck, men både Norge och Sverige har erfarenheter av en tuffare kinesisk politik.

Jag har stor respekt för Kina och det kinesiska folket. Det är ändå något annat än den politiska inriktningen som Kina nu tagit och som blir allt mer aggressiv och totalitär, vilket bekymrar mig och många andra. Kina värdesätter inte öppenhet, frihet och grundläggande rättigheter på samma sätt som vi i Norden. Det är något vi måste uppmärksamma. Det här syns inte enbart i Kinas Hongkong-politik, utan även på många andra platser. Det syns i Sydkinesiska havet där Kina kraftigt rustat upp med nya militära anläggningar och är mer aggressivt mot grannländer och Taiwan. På gränsen till Indien skedde nyligen de värsta sammandrabbningarna på tiotals år och många soldater miste livet. I provinsen Xinjiang sker hemska övergrepp på den etniska minoriteten Uigurerna med både massfängslanden och rapporterade tvångssteriliseringar.

Det syns också på nätet där allt fler hacker-attacker misstänks komma från Kina. Kina har inte enbart byggt upp ett övervakningssystem av sin egen befolkning utan misstänks också använda nätet till att försöka stjäla företagshemligheter och innovationer. Det här är ytterst allvarligt för europeiska länder såsom Finland som inte kan konkurrera med låga lönenivåer. Om innovationer stjäls blir det svårt för oss att i förlängningen upprätthålla vårt välfärdssamhälle.

Under president Donald Trump har USA fått en tuffare Kinapolitik. Skulle den förändras om Joe Biden blir ny president nästa år? Nej. I ett allt mer splittrat USA där demokraterna och republikanerna har oerhört svårt att samarbeta är det en sak som de är överens om: Kinapolitiken. Här sker också amerikansk koordinering med både EU och Japan. Trots att handelspolitiken mellan Europa och USA varit infekterad har koordineringen fortsatt eftersom en global handel kräver spelregler där man respekterar patent, upphovsrätt och statsstödsregler, vilket Kina inte alltid gör. Det är viktigt att inte vara naiv eller blinda för Kinas stormaktsambitioner. Kina är en stor möjlighet och ett betydelsefullt land i världen. Det är ändå viktigt att vi för en politik som slår vakt om respekten för demokrati, mänskliga rättigheter och öppenhet i världen.

Riksdagsbrev

Mats Löfström

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare