Publicerad 12 juli 2019 kl. 22:00

Klimatkris och källkritik

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser. Nordic and Baltic Meterological Institute rapporterade om extrem torka, skogsbränder, förstörda skördar och vattenbrist. Enligt forskning av Mann och kolleger (2017) är ett varmare klimat mer instabilt och kommer att fortsättningsvis utsätta oss för extremhändelser.

Klimatkrisen har därmed blivit ett alltmer påtagligt faktum för gemene person och har sedan dess fått allt större utrymme i den politiska debatten kring klimat och miljö. Den gröna politiken nådde stor framgång i det senaste EU-valet, vilket påvisar att de europeiska invånarna vill att dess ledare ska engagera sig mer, sätta sig in i och arbeta för att lösa klimatfrågorna.

Debatten kring huruvida människan är orsaken till den pågående klimatkrisen borde vara över. Decennier av vetenskaplig forskning och tusentals expertgranskade artiklar har gett oss ett entydigt svar: att koldioxidutsläppen till följd av mänsklig aktivitet har haft en dramatisk, potentiellt förödande effekt på klimatet.

Enligt en klassisk studie av Anderegg och kolleger (2010) är 97–98 procent av de mest ansedda och etablerade klimatforskarna eniga i frågan. Debatten bör nu fokusera på lösningar och konkreta förslag på förbättringar. Tyvärr finns det ännu de som motsätter sig vad forskningen säger.

Vetenskapligt komplexa frågor såsom klimatförändringen kan vara svåra att sätta sig in i. Gedigen kunskap inom ett område tillskansas inte genom att läsa en handfull artiklar. Det krävs jämförelsevis enligt forskaren Anders Ericsson och kolleger (1993) tiotusentals timmar och hård granskning från andra forskare för att uppnå expertis inom ett ämne. Detta gäller dock forskare och experter.

Att som individ okritiskt sprida information är lite oansvarigt, men på högre samhällelig nivå kan det vara rentav skadligt. Personer med stort inflytande måste också i högre grad ta ansvar för att inte sprida felaktigt eller vetenskapligt tvivelaktigt material.

Samhället byggs av våra handlingar och gärningar, vi handlar utgående från vår världsbild som i sin tur formas av bland annat den information som vi tar del av i vardagen. Vad händer med vår hållbara samhällsutveckling om vi inte värnar om kvaliteten på den information som vi delar med oss av?

Ålands Natur & Miljö vill att diskussionerna ska fortsätta gå heta. Som samhälle måste vi fortsätta engagera oss och ställa högre krav på klimatkunskap bland våra politiker, samhällsledare och påverkare. Samtidigt måste vi fråga oss vad vi som indivder kan göra för att sprida information som underbygger ett hållbart samhälle.

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

Ålands Natur & Miljö r.f.

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare