Valdebatt på Alandica

Publicerad 24 juni 2019 kl. 22:00

Kollektivtrafiken gör centrum tillgängligt för alla i stan

Stadens kollektivtrafik med nuvarande operatör går ut i maj 2020. Mariehamns stads har vid flera olika tillfällen efterhört stadsbornas åsikter med så kallade medborgardialoger. Högst på önskelistan har stadsborna önskat en förbättrad kollektivtrafik. Stadsborna vill ha lördagstrafiken tillbaka och en biljett som gäller två timmar. En sådan utökning av trafiken skulle stödja handeln och det social livet i centrum och jämställa de som inte har bil med dem som besöker staden med bil.

Samtidigt är äldreomsorgen på agendan, platserna räcker inte till och enligt rekommendationerna skall de äldre helst bo kvar hemma. Hyresbostäder med hyror anpassade för pensionärer och andra grupper med låga inkomster är byggda och lokaliserade en bra bit från Mariehamns Centrum. De äldre som bor i flerbostadshusen i söder och norr har närmare 3 km till närmaste apotek. Beroende på var du bor gäller samma för både bank och butik. För att möjliggöra för äldre att bo i Mariehamn på likvärdiga villkor anser vi i Mariehamns socialdemokrater att det är brådskande och av största vikt att uppta försök med en servicelinje i Mariehamn. Underlag och utredningar finns att tillgå, det är bara att sätta igång och bestämma sig om vi skall ha ett tillgängligt Mariehamn för alla.

Just nu pågår ett arbete hos landskapsregeringen som Mariehamns stad inte kan påverkadirekt. En ny lagstiftning och därtill tillhörande trafikförsörjningsprogram kommer att utgöra en grund för en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken på Åland och i Mariehamn

Vi önskar att Mariehamns stad tar aktivt del i detta arbete och att planeringen av stadens framtida kollektivtrafik skall ske i samråd med landskapsregeringen. Stadens kollektivtrafik bör ingå i trafikförsörjningsprogrammet. Mariehamns hamn bör behandlas likvärt landskapets övriga hamnar.

Mariehamns Socialdemokratrer utgår ifrån att lagen och trafikförsörjningsprogrammet är en högt prioriterad fråga för den kommande landskapsregeringen och den kommande infrastruktur- och trafikministern. Vi fortsätter med att aktivt driva frågan om koldioxidneutral kollektivtrafik på hela Åland! Och vi kräver en förbättrad kollektivtrafik istaden för en socialt och miljömässigt hållbar tillgänglighet till stadens centrum för alla mariehamnare.

Vi beklagar att stadsfullmäktiges borgerliga majoritet inte ser den social rättvisan och den miljömässiga nödvändigheten i en fungerande kollektivtrafik i staden. Trots kompakt motstånd ger vi inte upp. Vi fortsätter att kämpa för en välfungerande kollektivtrafik i Mariehamn. Kollektivtrafiken är högst på listan av våra vallöften.

Jessy Eckerman

Barbro Sundback

Igge Holmberg

Ulla Andersson

Henrik Löthman

Martin Nilsson

Lene-May Lindvall

Nina Fellman

Sara Kemetter

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare