Publicerad 13 september 2019 kl. 22:06

Kommande förordning en gyllene möjlighet

Tony Salminen (MSÅ) framför konstruktiva tankar kring hur behörighetsutmaningen för lärare med svensk utbildning kan hanteras i förordning. Det finns just nu en gyllene chans att beakta skrivningarna i kommande förordning.

Frågan har också diskuterats med sakkunniga skolledare. Åsikterna har emellertid i någon mån gått isär vilket beror på att man efter ett antal rekryteringar helt plötsligt kan ställas inför en situation att behörigheten inom skolans lärarkår snedvridits eller helt saknas för viss årskurs.

Ett erkännandeförfarande utan krav på kompensationsåtgärder medför att beslut om behörighet begränsas till examensbeviset. Kompensationsåtgärder kommer då inte i fråga och om läraren vill göra sig behörig för resterande årskurser senare är man tvungen att genomgå någon form av lärarutbildning i en helt annan volym än vad som nu erbjuds.

En sådan kompletterande lärarutbildning kan säkert ordnas på Åland i samarbete med en lärarutbildningsinstitution men det sker högst sannolikt med rejält tilltagna intervaller.

Det finns för- och nackdelar med allt. Arbetsgivaren väljer de mest lämpade och konkurrenskraftiga lärarna i en rekrytering. Trots uppgifter inom svenska myndigheter om att en översyn pågår av den svenska lärarutbildningen så kan det ta ännu flera år innan en revidering sker. I väntan på den bör vi säkerställa anställningsbarheten för återvändande lärare på alla plan.

Rainer Juslin (Lib)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare