Publicerad 13 september 2019 kl. 22:06

Kommande förordning en gyllene möjlighet

Tony Salminen (MSÅ) framför konstruktiva tankar kring hur behörighetsutmaningen för lärare med svensk utbildning kan hanteras i förordning. Det finns just nu en gyllene chans att beakta skrivningarna i kommande förordning.

Frågan har också diskuterats med sakkunniga skolledare. Åsikterna har emellertid i någon mån gått isär vilket beror på att man efter ett antal rekryteringar helt plötsligt kan ställas inför en situation att behörigheten inom skolans lärarkår snedvridits eller helt saknas för viss årskurs.

Ett erkännandeförfarande utan krav på kompensationsåtgärder medför att beslut om behörighet begränsas till examensbeviset. Kompensationsåtgärder kommer då inte i fråga och om läraren vill göra sig behörig för resterande årskurser senare är man tvungen att genomgå någon form av lärarutbildning i en helt annan volym än vad som nu erbjuds.

En sådan kompletterande lärarutbildning kan säkert ordnas på Åland i samarbete med en lärarutbildningsinstitution men det sker högst sannolikt med rejält tilltagna intervaller.

Det finns för- och nackdelar med allt. Arbetsgivaren väljer de mest lämpade och konkurrenskraftiga lärarna i en rekrytering. Trots uppgifter inom svenska myndigheter om att en översyn pågår av den svenska lärarutbildningen så kan det ta ännu flera år innan en revidering sker. I väntan på den bör vi säkerställa anställningsbarheten för återvändande lärare på alla plan.

Rainer Juslin (Lib)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare