Publicerad 17 september 2019 kl. 22:06

Konkreta förslag med sunt förnuft

Det finns många viktiga områden inom politiken här på Åland som är jätteviktiga att jobba med. Men dock kan man inte arbeta inom alla fast man gärna under valkampanjtider lovar gröna skogar. Men jag tycker målsättningarna ska vara realistiska och genomförbara.

Så låt mig berätta vad jag tycker är mycket viktigt att jobba med.

Många av våra barn och ungdomar mår inte bra. Det har säkert många orsaker men jag ser även en koppling till skapandet av klimatångest. Om vi som vuxna människor helt kritiklöst följer en hype som är medialt uppbyggt skapar inte trygghet. Även dagens genuspedagogik bidrar i stort sätt att våra unga känner sig osäkra. Det förmedlas en feministisk ideologi i dagis och skolor som sätter viktiga delar av biologisk forskning åt sidan och ersätter de med en tvivelaktig syn på könet. Det är inte bra och vi måste därför börja hålla mått för våra ungas bästa.

Så:

1) Satsa klokt på miljön men belasta inte landets ekonomi, näringsliv och skattebetalarnas plånböcker för investeringar utan tillräckligt konsekvensbedömning i klimatets namn. Jobba tillsammans med våra unga för en bra närmiljö utan att plantera rädslan om jordens undergång hos dem. Vi kan bygga en trygg framtid för alla människor genom kloka satsningar inom forskning och näringsliv.

2) Inga offentliga medel till feministiska föreningar för projekt i dagis och skolor. Deltagandet ska vara dessutom frivilligt. Detta ska innebära mera pengar till idrott, kultur och matbanken.

Dessutom vill jag bland annat jobba för:

• ett samhälle där du får säga vad du vill utan uppifrån förordnat politisk korrekthet

• en måttlig invandringspolitik som gynnar alla

• bättre arbetsvillkor inom Åhs

• tunnel till Föglö

• svenska språket

• ett nytt koncept inom föräldraledigheten

• ett kostnadsfritt körkort i utbildning inom fordonslinjen, den nya körkortslagen ska ses över

Tack för ordet.

René Janetzko (Ob)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare