Publicerad 21 november 2019 kl. 21:54

Konspirationer om 5G från Strålskyddsstiftelsen

I torsdagens Ålandstidningen försvarar Mona Nilsson

Strålskyddsstiftelsen. Tyvärr faller försvaret platt på marken eftersom det innehåller rena felaktigheter.

Mona Nilsson hävdar att hon stöder sig på ”flera hundra vetenskapsmän och läkare, verksamma inom området”. Om man studerar listan över vilka som skrivit under det ”5G-Appeal” hon hänvisar till så ser man att det inte stämmer. Visst finns där läkare och forskare med relevanta kvalifikationer, men där finns även forstmästare, doktorer i pedagogik, forskare som specialiserat sig på insekters luktsinne etcetera.

Bland de forskare som har relevant kunskap är andelen pensionärer väldigt hög. Jag har inte kollat alla på listan och jag misstänker att inte Mona gjort det heller, men om man hävdar att man presenterar objektiv information så kanske man borde det.

Om man studerar det material som Strålskyddsstiftelsen presenterar på sin sajt så kan man konstatera att där finns rena felaktigheter. Att förkortningen MIMO står för ”Multiple Input Multiple Output” inte ”Massive” är bara ett exempel.

Det andra som slår en är urvalet av studier under rubriken ”Forskning”. Det är uppenbart att man enbart valt ut källor som stöder Stålskyddsstiftelsens tes. Stora, välgjorda studier, utförda av oberoende organisationer (Deltour 2009, Schüz 2011, Hzu 2013, Benson 2013) väljer man att helt ignorera. Det är således Mona Nilsson och Strålskyddsstiftelsen som placerar debatten i sandlådan. Inom vetenskapen kallas detta att plocka körsbär (cherry-picking) och är naturligtvis hel förkastligt.

På en punkt har dock Mona rätt: Det ligger stora pengar i 5G. Inom 5G-området har Ryssland hamnat på efterkälken och nu lägger man stora resurser, inte bara via propagandakanalen RT, utan även via sina trollfabriker, på att misstänkliggöra 5G.

Jag har aldrig hävdat att man ska tro blint på myndigheter. Det är bra att värdera information, speciellt om man har relevant kunskap.

Däremot ska man vara extra skeptisk till sådant som sprids på konspirationssajter som Strålskyddsstiftelsen.

Anders Gustafsson

Debatten om 5G har förgrenat sig i två delar, med Anders Gustafsson som part i bägge.

Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen är välkommen att bemöta Anders Gutafssons påstående om vetenskapligt urval och stiftelsens roll i debatten om 5G. Anders Gustafsson är å sin sida välkommen att bemöta Rainer Nybergs insändare om förekomsten av hjärncancer.

Efter detta kommer debatten om 5G att avslutas om ingen ny information förs fram.

/debattredaktören

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

Barn i bild

Fler insändare