Publicerad 21 november 2019 kl. 21:54

Konspirationer om 5G från Strålskyddsstiftelsen

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I torsdagens Ålandstidningen försvarar Mona Nilsson

Strålskyddsstiftelsen. Tyvärr faller försvaret platt på marken eftersom det innehåller rena felaktigheter.

Mona Nilsson hävdar att hon stöder sig på ”flera hundra vetenskapsmän och läkare, verksamma inom området”. Om man studerar listan över vilka som skrivit under det ”5G-Appeal” hon hänvisar till så ser man att det inte stämmer. Visst finns där läkare och forskare med relevanta kvalifikationer, men där finns även forstmästare, doktorer i pedagogik, forskare som specialiserat sig på insekters luktsinne etcetera.

Bland de forskare som har relevant kunskap är andelen pensionärer väldigt hög. Jag har inte kollat alla på listan och jag misstänker att inte Mona gjort det heller, men om man hävdar att man presenterar objektiv information så kanske man borde det.

Om man studerar det material som Strålskyddsstiftelsen presenterar på sin sajt så kan man konstatera att där finns rena felaktigheter. Att förkortningen MIMO står för ”Multiple Input Multiple Output” inte ”Massive” är bara ett exempel.

Det andra som slår en är urvalet av studier under rubriken ”Forskning”. Det är uppenbart att man enbart valt ut källor som stöder Stålskyddsstiftelsens tes. Stora, välgjorda studier, utförda av oberoende organisationer (Deltour 2009, Schüz 2011, Hzu 2013, Benson 2013) väljer man att helt ignorera. Det är således Mona Nilsson och Strålskyddsstiftelsen som placerar debatten i sandlådan. Inom vetenskapen kallas detta att plocka körsbär (cherry-picking) och är naturligtvis hel förkastligt.

På en punkt har dock Mona rätt: Det ligger stora pengar i 5G. Inom 5G-området har Ryssland hamnat på efterkälken och nu lägger man stora resurser, inte bara via propagandakanalen RT, utan även via sina trollfabriker, på att misstänkliggöra 5G.

Jag har aldrig hävdat att man ska tro blint på myndigheter. Det är bra att värdera information, speciellt om man har relevant kunskap.

Däremot ska man vara extra skeptisk till sådant som sprids på konspirationssajter som Strålskyddsstiftelsen.

Anders Gustafsson

Debatten om 5G har förgrenat sig i två delar, med Anders Gustafsson som part i bägge.

Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen är välkommen att bemöta Anders Gutafssons påstående om vetenskapligt urval och stiftelsens roll i debatten om 5G. Anders Gustafsson är å sin sida välkommen att bemöta Rainer Nybergs insändare om förekomsten av hjärncancer.

Efter detta kommer debatten om 5G att avslutas om ingen ny information förs fram.

/debattredaktören

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare