Publicerad 6 september 2019 kl. 22:03

Kostnadsfria SFI-kurser även för dem som jobbar

Under 2018 ökade Ålands befolkning med 300 personer varav ungefär 200 personer kom från utomnordiska länder. Det här skapar utmaningar för integrationen. Ett av de absolut viktigaste verktygen för att få komma in i vårt samhälle är språket.

På Åland erbjuds kostnadsfria kurser i svenska (SFI) för inflyttade, men kurserna är endast på dagtid. För att gå på SFI-kurs måste man ha uppehållstillstånd på Åland och vara arbetssökande.

Eftersom SFI-kurserna endast ordnas dagtid och endast vänder sig till arbetssökande uppmanas alltså folk att inte söka jobb om man vill lära sig svenska. Som arbetande är man hänvisad till kurser i svenska kvällstid och som kostar för deltagarna, vilket alla inte har råd med. Dessutom ska det passa med arbetstiderna.

Vi skapar alltså ett samhälle där man blir straffad med språkligt utanförskap för att man lyckats skaffa sig ett jobb. För att råda bot på denna praktiska olägenhet måste SFI-kurserna bli mer flexibla och framför allt måste även kvällskurserna vara avgiftsfria.

Det bör även bli möjligt att kostnadsfritt gå SFI-kurs under arbetstid. I ett samhälle där allt färre ska försörja allt fler behöver Åland inflyttning av arbetskraft. Och för att den inflyttade arbetskraften ska kunna fungera krävs att integrationen fungerar.

Jonny Landström (ÅF)

Lagtingskandidat

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Barn i bild

Fler insändare