Publicerad 8 september 2020 kl. 22:00

KST bryter mot funktionsnedsattas rättigheter

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Apropå debatten om neddragning av resurserna för Fixtjänst:

Förstår jag KST:s direktören rätt i Nya Åland den 3 september, att den nya social- och omsorgsförvaltningen från årsskiftet har ambition att sjukpensionera arbetstagare vid Fixtjänst? Och att KST på så sätt skjuter över kostnadsansvaret för dessa personer från kommunerna på statliga FPA?

Om så är fallet ifrågasätter jag hur sunda vätskor som genomsyrar ett sådant förslag eftersom det fullständigt åsidosätter den funktionshindrades rätt att själv välja och vara med och påverka sitt dagliga liv, vilket är en av de absoluta huvudteserna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Så här sägs i landskapsregeringens rapport från 2018 ”Ålands genomförande av FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD”:

Åland har, genom Finlands ratificering av konventionen, 10 juni 2016, förbundit sig till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Inga lagar, rutiner eller bestämmelser får gå emot bestämmelserna i konventionen.

Ifall inte den nya socialvårdslagen uppfyller kritierna i konventionen är lagen således undermålig.

Hur rimmar det med den individens rätt att själv bestämma om KST aviserar att sjukpensionera enskilda klienter? Och särskilt mot deras uttryckiga vilja? Mig veterligen upplever den absoluta merparten av dem som idag arbetar vid Fixtjänst verksamheten som en meningsfull, socialt livsberikande sysselsättning.

Jag har tidigare påpekat att varje människa ska ses som en resurs. Detta ska ses i skenet av att ge varje individ möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt devisen ”livslångt lärande”. Anser KST att påtvingad passiv tillvaro som sjukpensionär är ”livslångt lärande”?

De allra flesta med psykisk funktionsvariation, som inte kvalar in på den allmänna arbetsmarknaden, föds och dör redan idag som pensionärer och lever på en knaper minimipension livet ut. Detta trots att även dessa personer på ett eller annat sätt är en resurs för vårt samhälle, om de fick möjligheten vill säga.

Merparten av dessa klienter återfinns idag inom specialomsorgens dagligverksamhet – en sysselsättning som inte på långt när lever upp till ”livslångt lärande”. Orsak: det blir för dyrt! Istället handlar det i mångt och mycket om daglig ”förvaring” med pyssel utan egentlig målsättning att utveckla den enskildes färdigheter.

Jag har länge efterlyst kreativ daglig sysselsättning i form av dans, teater, rörelse och musik, så att dessa personer kunde få utlopp känslor, röst, rytmik, gestaltning och lära känna sin egen kropp. Ta exempel av succén med Glada Hudik-teatern i Sverige! Nej, det finns inga resurser.

Som före detta ordförande i Ålands omsorgsförbunds fullmäktige har jag vid flera tillfällen påpekat att kommunerna inte ser människorna inom specialomsorgen, endast kostnaderna. De funktionhindrade avhumaniseras till siffror bland andra siffror i kommunernas budgetar.

Är det här en värdig människosyn? Om inte, tänk om, gör om, gör rätt. Och lev upp till FN-konventionen som vi är förpliktade att följa. Börja med att läsa den.

Ove Andersson

PS: Jag är mycket medveten om kommunernas tuffa ekonomiska sits. Det gör mig ännu mer övertygad om att KST ska finansieras direkt över landskapsbudgeten, inte via de ständigt krympande kommunandelarna. DS

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

De som går ut en finländsk grundskola år 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet, enligt riksregeringens förslag. Detta kostar 22 miljoner euro första året.

Barn i bild

Fler insändare