Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:06

Kvarteret Alfrida är mitt eget initiativ

Tidigare i vecka 19 nämndes mitt förslag Kvarteret Alfrida av Moderat Samling för Mariehamns fullmäktigegrupp i en insändare som, om jag förstår det rätt, mest handlar om ”Sara K” alltså Sara Kemetter. Jag ser inte egentligen kopplingen mellan mitt förslag och Kemetter, eftersom det inte funnits någon som helst kontakt mellan henne och mig.

Mitt förslag är mitt eget, gjort på eget initiativ, kritik mot det bör falla på mig och ingen annan. Förslaget är endast framtaget som ett alternativ till A1K:s förslag och endast av den orsaken att jag är övertygad om att två eller helst flera alternativ gynnar demokratin och känslan av delaktighet vid stora projekt av denna omfattning.

Det är förstås välkommet att tycka, kritisera och diskutera mitt förslag vitt och brett, det var därför jag gjorde det. Om man däremot vill ha sådana uppgifter som exploateringstal, våningsantal eller huruvida förslaget följer stadsplanen så är en bra metod för att få svaren att helt fråga mig i stället för att gissa. Mina kontaktuppgifter finns på samma hemsida som förslaget.

Jag har i mitt förslag i stora drag utgått från den föreslagna generalplanen men ja, vissa avvikelser förekommer, som att hela 79 kvm är sex våningar högt samt att jag har tagit med sådant som finns i A1K:s alternativ som jag tycker fungerar bra så som vändplanen och passagen över Ekonomiegatan.

Exploateringstalet landar i mitt förslag för både nybyggnad (8.662 kvm) och ett bevarat Boreniuska (1.230 kvm) på 2,5.

Om någon är nyfiken på Kvarteret Alfrida så kommer jag presentera på tisdag kväll under ett evenemang arrangerat av Mariehamns Museet och Ålands Natur och Miljö om hållbar stadsutveckling.

Johanna Wickström

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare