Publicerad 9 september 2019 kl. 22:06

Landsbygden är nyckeln, börja med Godby

Det är dags att knyta ihop den åländska landsbygden och göra det enklare att leva, bo och jobba på hela Åland. Inflyttning och återflyttning till landsbygden behövs för att säkra underlaget till framtidens lokala basservice. Men detta kräver att makthavare lyfter blicken från egen knut och börjar samarbeta mot gemensamma mål.

Ett sådant mål är att satsa på gemensamma tätorter som fungerar som centraler till den samhällsservice som ska drivas nära befolkningen i lokalsamhällena.

Med välbyggda centralorter, fokuserad kollektivtrafik och näringspolitiska saminvesteringar kan vår landsbygd bli nyckeln till den åländska hållbarhetskistan.

Vi har de bästa av förutsättningar man kan tänka sig rent geografiskt. Med cirka 45 minuters bilsträckor har Åland en av Nordens mest komprimerade landsbygder, vilket naturligtvis låter som en vardagsdröm för glesbygdspendlare och köande storstadsbor, som gärna cykelturistar på Åland på grund av våra små avstånd och välskötta vägar.

Det enda som sätter stop för utvecklingen är rådande politik och samhällsstruktur! Dock är det inte lätt att veta i vilken ända man ska börja och att veta vad som är hönan och vad som är ägget.

Däremot kan vi säga att norra Åland, med Godby som växande centralort och trafikhubb, har de bästa förutsättningarna för att stå först i kön för infrastrukturella samhällsinvesteringar. Vilket också tidigare har påtalats för flertalet regeringskonstellationer av norråländska lokalpolitiker och samhällsengagerade medborgare.

Nu är det dags att lyssna! Börja med att bygga ut en lokalbusslinje med täta avgångar och förmånligt biljettpris mellan Godby centrum och Mariehamn via Jomalas bebyggelser, tätort och handelsområden.

Satsa på möjligheten att parkera i Godby för de som pendlar från randområden och ge arbetsplatser möjlighet att investera i miljön genom att ge busskort åt sina anställda som en arbetsförmån. Gör det enklare för människor att åka kollektivt till jobb med ärenden på vägen.

Genom att investera i Godby som närliggande centralort, påbörjar vi arbetet mot en hållbar social och ekonomisk samhällsutveckling på Norra Åland.

Lagtingskandidater för Liberalerna,

Simon Påvals

Christian Rögård

Christel Mattsson

Annett Pfeifer

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Barn i bild

Fler insändare