Publicerad 7 september 2020 kl. 22:00

Låt inte nybygget på Gregersö bli på bekostnad av kultur-och miljövärden

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vid ett av mina besök på Gregersö, råkade personal från Folkhälsan på Åland vara där; och jag fick veta att organisationen hyr Gregersö för sina sommarläger, och att årets läger skulle hållas under tre veckor efter midsommar. Man var, efter tidigare års erfarenheter, mycket nöjd med lägerplatsen, och detta gällde både organisatören och de barn och ungdomar som kommer till lägren.

Ditintills hade jag bara sett byggnaden utifrån, nu fick jag också en snabb blick på interiören, som var tilltalade; med ett relativt stort och ljust utrymme, där man kunde samla deltagarna.

Huset förefaller ö.h vara i gott skick; det brukar sådana här hus vara, som står högt och torrt , och som har bra tak vara. Troligen är det också ett stockhus; men det vet jag alltså inte. Församlingens invändningar att det skett ombyggnader i huset, till skada för det kulturhistoriska värdet – som gör huset mindre bevaransvärt, kan man ha olika åsikter om.

Medan jag nått så långt i min text (onsdag, 19.8) når posten Näfsby, och jag uppmärksammas på en annons i Ålandstidningen, där Jomala församling efterhör intresse för omhändertagande och flyttning av gamla huvudbyggnaden.

Så fick jag svaret på frågan om huruvida det är fråga om ett stockhus (värt att bevara). Man sparar förstås också med en flyttning betydande rivningskostnader. Kan man t.o.m hitta motivet att man betänkt hur församligen handskas med det kulturarv man förvaltar?

När det gäller det sistnämnda är flyttningen förstås ingen lösning: Gregersömiljön är en vacker, traditionsenlig helhet, placerad dessutom synligt för människor som anländer till Åland med färjorna– en viktig del av hamnviken. Och lika fint blir det ur den nya”kursgårdens” perpektiv. I fonden får man det gamla huset, omgivet av kulturmarken och stränderna, i väster och söder. I kontrast till det och som ett livgivande inslag har man så den imponerade sjötrafiken, till och från hamnen. Jag föreställer mig att de unga lägerdeltagarna med särskilt intresse följer den.

Att barn och unga, i omedelbar närhet till Mariehamn, bereds möjlighet att för några veckor vistas här vid stranden fyller mig som tillfällig besökare med glädje.

De åtkomliga stränderna ”privatiseras” i snabb takt. Och det som finns kvar har stort värde. Där gick det ju mycket lyckligt med Kobba Klintar.( En viktig outnyttjad reserv, som kunde öppnas för allmänheten, är f.ö Möckelö havsbad) Det är en Gudi behaglig gärning när Jomala församling består barnen och ungdomarna med Gregersö lägergård. Nu vill man förbättra boendet med ett nybygge, men alltså på bekostnad av mycket väsentliga kultur-och miljövärden.

Den kostnaden behöver man inte ta: man behåller också det gamla Gregersö. I min framställan till Jomala församling föreslog jag – på basen av färska och mycket lärorika egna erfarenheter – att församlingen ber om ett utlåtande, ”en second opinion”, från den speciella kompetens som i dag finns på Åland. Den är inte så vanlig. När jag själv och min Siv beslöt att försöka ta vara på gårdstunet på Erik Jans i Näfsby med dess 1800-talsbyggnader fick vi det välmenta rådet att riva det gamla bostadshuset, och bygga nytt. För tomten var bra.

Att följa det rådet hade varit ingenting mindre än en katastrof: för den gamla byhelheten på åsen, för gårdstunet och trivseln ( – och faktiskt också för den vanligen styrande och avgörande privata ekonomin).

Sten-Erik Fagerlund

Fotnot: Detta är del två av två om Gregersö.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Barn i bild

Fler insändare