Publicerad 17 september 2019 kl. 22:06

Likvärdig lösning behövs för lärarutbildade

Att man får samma lön när man väl har blivit anställd är inte detsamma som att ha jämställda villkordå man inte kan bli anställd på grund av att kraven är skrivna för olika länder, men den skillnaden kan vi lämna därhän.

De två senaste utbildningsministrarna Johan Ehn (MSÅ) och Tony Asumaa (Lib) har inte lyckats driva tillräckligt stark politik för att lösa frågan på åtta år. Det är två mandatperioder.

De elever som gick i lågstadiet när detta började har nu tagit sig genom både högstadium och gymnasiestudier och påbörjat sina universitetsstudier utan att en lösning har nåtts. Detta är helt enkelt inte tillfredsställande.

Att lägga in ett villkor att det är arbetsgivaren som avgör om de vill betala på samma gång som landskapsandelarna till kommunerna dragits in av nuvarande landskapsregering är nästan ironiskt. Att tro att detta skulle leda till att kommunerna skulle förespråka ett betalt förfarande är nog naivt.

Vad som är mest skrämmande av allt detta är hur detta ska vara praktiskt möjligt. Vilken rektor kan vara intresserad av att anställa en lärare med svensk behörighet som behöver en handledare med sig nästan halva undervisningstiden i veckan? Någon sådan budget finns inte att hämta.

Nej, ett tips i all välmening är att vi ska jobba med prejudikat och likvärdighetsprincip i framtiden. Inte att vissa blir godkända med strötimmar och andra utan anpassningsperiod medan personer med omfattande yrkesbakgrund får back.

Ingen av våra högutbildade ungdomar väljer att komma hem om Sverige ger dem 35.000-40.000 kronor eller mer i ingångslön medan de här får kvarknappt 1.900 euro efter skatt. Få kommer att göra det valet efter fyra års universitetsstudier.

Det är en smidig likvärdig lösning vi måste jobba för och det är åtminstone jag beredda att göra.

Jonas Eriksson (C)

lärare vid GHS sedan över 20 år

kandidat i lagtingsvalet

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Barn i bild

Fler insändare