Publicerad 7 januari 2020 kl. 20:12

Lokalt fångad fisk viktig för ett attraktivt mat-Åland

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Torsken har blivit en viktig och attraktiv fisk att servera på den åländska tallriken och i våra restauranger. I oktober nåddes Åland av beskedet att torskfisket från 2020 blir förbjudet i hela Östersjön trots att den åländska torsken rapporteras må bra och bestånden vara goda. Beslutet är fattat av EU:s råd på förslag av kommissionen.

Nu är 2020 här och stoppet av torskfisket i Östersjön har inletts. Det här är absolut inte bra för varken den lokala fiskaren eller för mat-Åland i stort.

Det är så klart beklagligt att Finlands regering valde att inte försvara det småskaliga, kustnära fisket under förhandlingarna om torskkvoterna i EU:s råd. Det här visar hur viktigt det är att Ålands inflytande också i EU:s ministerråd stärks.

Åtgärderna för hur torskfiske hanteras borde, i detta fall, vara olika i skilda delar av Östersjön beroende på hur tillståndet för torsken rapporteras se ut. Torsken i södra Östersjön mår dåligt och därför är det givetvis bra att åtgärder vidtas.

Situationen för torsken ser däremot annorlunda ut i Ålands hav och då behöver en politik föras som är anpassad till de lokala förhållandena. Trots att det till viss del funnits resurser på plats i Bryssel har det ändå inte gått att stoppa det för mat-Åland förödande beslutet.

Det finns dock en möjlighet genom Ålands självstyrelselag att hitta undantag för ett begränsat småskaligt torskfiske. För de drabbade fiskarna och för hela mat-Åland skulle ett sådant undantag i nuläget vara mycket viktigt.

För Pub Stallhagen, som är känd för att året runt servera lokalproducerad mat, har torsken kommit att bli en viktig huvudråvara som de lokala fiskarna dagligen levererat till restaurangen. Cirka 30 procent av all fisk som serveras på Pub Stallhagen är lokalt fångad torsk och efterfrågan på lokalt fångad fisk har ökat under de senaste åren.

Torskfisket är ur flera perspektiv mycket viktigt för Åland. Nu gäller det att vi är kloka, samarbetar och använder självstyrelsen för att hitta möjligheter till undantag för Åland och att de fiskare som drabbas hårt av stoppet kan kompenseras i väntan på ett besked.

Liz Mattsson (C), lagtingsledamot

Johanna Dahlgren, Pub Stallhagen

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Vi har alla vaknat upp till en ny vardag med undantagstillstånd, distansundervisade barn och en intensiv sjukvård i beredskap att hjälpa de som drabbas av sjukdom.

Coronapandemin hotar förutom vår hälsa även vår grundläggande utkomst, finländskt arbete. Det största hotet för företagen är nu att kassaflödet sinar, vilket man inte löser enbart med statens omfattande stödåtgärder.

I fredagens Ålandstidingen under rubriken Lokalbörsen ligger Eckerölinjens aktier mellan 50 och 55 euro. Enligt förvaret i Ålandsbanken ligger värdet på 640/16, alltså 40 euro per aktie. Vilket är det rätta?

Lars Gustavsson

Ett stödpaket för permitterade på Åland i coronatider är ett utmärkt förslag från vår regering.

I ledaren ”Prioritera hellre än låna” gör redaktören ett försök att förklara varför det är bättre att använda Paf-pengar i stället för att låna pengar för att finansiera den tilläggsbudget som nu klubbats i lagtinget.

Barn i bild

Fler insändare