Valvaka 2019

Publicerad 13 juni 2019 kl. 22:00

LR:s illusion om den gudlösa skolan

Landskapsregeringens reform om den konfessionslösa skolan är en illusion. Tyvärr. En verklighetsflykt. Både från historia och fakta. En konfessionslös skola är en konfessionell skola. En skola som tar ställning. För en icke existerande Gud. Trosperspektivet i Fadern och Sonen och den helige Andens namn ersätts i stället bara av en tro på en icke existerande Gud.

Att tror att en konfessionslös skola är en objektiv neutral skola är en illusion. Det finns nämligen inget vitt papper i skolan. Alla som deltar i skolan har ett kulturellt raster och värderingar med sig till skolan. Det går inte att radera. Inte heller för lärarna eller studenterna. De lever nämligen i ett samhälle där Gud lever i människors hjärtan. Att skapa en steril ”livsbubbla” i skolan utan Gud är en illusion. Ett bedrägeri gentemot verkligheten. Ett bedrägeri gentemot människan.

En levande tro på den kristna Guden, Jesus Kristus, Guds Son har givit grunden för hela det västerländska samhället med en utvecklad skola och sjukhus med början i kloster i hela Europa. Detta är givetvis också grunden för Åland som har gjort Åland till vad Åland är. Där det kristna Evangeliet har varit en grundpelare i samhället tenderar både våld och fattigdom minska. Hela det svenska utbildningsväsendet har till exempel i stort sett vuxit fram ur den kristna kyrkan historiskt sett.

Landskapsregeringsreformen är ett episkt misslyckande och visar på ett arrogant förhållningssätt till utbildningens historia och framgångi Norden. Europa. I Storbritannien går till exempel drygt 30 procent av alla elever i religiösa konfessionella skolor. Motsvarande siffror finns i stort sett i hela Europa. Är de per automatik outvecklade skolor där elevernas kognitiva jag och framtid riskeras för alltid?

Utan ett absolut gott. En objektiv sanning befinner sig inte bara skolan utan hela det mänskliga samhället i ett etiskt ”slippery slope”. Utan den objektiva sanningens grundförutsättning–Gud–lever människan bara i en postmodernistisk relativism utan värderingar med en grund i den objektiva sanningen. Det vill säga etiska värderingar kan bytas ut om de inte passar eftersom sanningen inte längre är objektiv utan bara ett subjektivt ställningstagande som kan bytas ut när som helst. Som en regering.

Tomas Österberg

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare