Publicerad 27 juli 2020 kl. 22:00

Lyssna på dem som kan

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Året är 2020 och folk har varit på månen, men vid färjfästena i Ålands skärgård måste besättningar ännu använda trävirke vid hög- och lågvatten för att både stora och små fordon oskadade ska kunna köra ombord och i land på landskapets utprivatiserade färjor.

Man har gjort privatiseringar för att kunna dumpa besättningarnas löner och gjort kortrutter för att spara pengar. Ändå har man inte råd att ha flytande färjfästen vilket inte är någon större vetenskap att bygga.

Ersättningar har betalats ut för skadade bilar till ett värde av hundratals tusen, men ändå byggs inga fler flytande färjfästen. Nu blev det ingen Gripöbro och man sparade åter miljoner. LR lägger hellre pengar på att bråka med duktiga entreprenörer i rättssalar än att göra förnuftigheter.

Giftasfalten i Brändö och Kumlinge orkar inte ÅMHM ta prover av då man en gång lade locket på. Prestige är viktigare för både LR och Mariehamns stad än att lyssna på dem som vet vad verkligheten är. Begär gärna hjälp av ÅLD-partiledaren Stephan Toivonen. Han kan det här med siffror och är engagerad i hela Åland.

Han har förstås finskt släktnamn och i Mariehamn är många allergiska mot finska men vi har dock samma typ av valuta, alltså pengar, och sådana älskar ju ålänningar. Hans parti kunde vara betydligt större om folk hade kurage och förstod sitt eget bästa i stället för sin vilja att missförstå.

Kurre Holmberg i Jurmo (ÅLD)

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare