Publicerad 16 maj 2019 kl. 22:06

Må bästa kandidat vinna

I en insändare undertecknad ”Matematiker” får vi ta del av en valmatematik som kanske ändå inte säger hela sanningen. I valet 2014 fick Torvalds inte fullt 30.000 personliga röster. Hans kandidatlista fick jämförelsetalet 116.747 röster. Det sistnämnda talet avgör hur många kandidater som ett parti får in i EU-parlamentet. Torvalds jämförelsetal i valet 2014 var så pass högt att även om inte en enda ålänning hade röstat på Britt Lundberg eller någon annan kandidat på SFP:s lista så skulle Torvalds ha kommit in i EU-parlamentet.

SFP gynnas av ett lågt valdeltagande eftersom man har en aktiv väljarkår som röstar. Röstningen gäller i första hand det svenska språket medan andra politiska frågor är av sekundär betydelse för SFP. I EU-parlamentet är svenska ett officiellt språk. Några hot mot detta finns inte.

Camilla Gunells chanser att göra ett gott val på Socialdemokraternas lista beror på hur många som röstar på Socialdemokraterna och hur många personaliga röster hon kan värva. Förra EU-valet gjorde Centern i Finland ett bra val och Socialdemokraterna ett sämre val. I årets EU-val förväntas Centern tappa ett mandat på grund av sitt dåliga resultat i riksdagsvalet och SDP har en chans att knipa det mandatet. Socialdemokraten Mia-Petra Kumpula från Vasa som redan suttit i EU-parlamentet och gjort väl ifrån sig väntas bli återvald. Socialdemokraten Eero Heinäluoma från Helsingfors anses ha stora chanser att vinna SDP:s andra plats i EU-parlamentet. Heinäluoma har facklig bakgrund, varit partiordförande och talman. En populär sosse som när han besökte Åland som talman tyckte att Åland var som Strömsö alla dagar.

”Matematiker” försöker liksom många andra hetsa väljarna med att de måste rösta på en SFP-kandidat för annars riskeras det svenska mandatet. Samma sak skedde vid EU-valet 2014. Då intalades ålänningarna att Britt Lundberg hade en reell chans att bli invald. En propaganda som visade sig helt huvudlös eftersom Torvalds inte ens behövde de åländska rösterna för att bli invald.

I val är det viktigt att väljarna har olika alternativ och kandidater att rösta på. Det är bara i auktoritära stater typ Nordkorea som väljarna bara har ett alternativ. Varken svenska språket eller SFP:s mandat hotas av Camilla Gunell. Tvärtom ger Gunells kandidatur valfritt för var och en att bedöma vilken av de två åländska kandidaterna som har bäst förutsättningar att representera Åland i EU-parlamentet. En ålänning är givetvis bäst för Åland oberoende av vilket parti man företräder. Rösta av övertygelse, inte av rädsla. Må bästa kandidat vinna. Förhandsröstningen har börjat.

Barbro Sundback (S)

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

S-O Boman förundrar sig över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Några personliga funderingar kring en del av de insändare som frekventerat insändarsidorna de senaste veckorna och som har hanterat frågan om monokultur och mångkultur relaterat till Åland.

Svar på Henrik Herlins ledare i Ålandstidningen den 6 juli:

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid.

Den 10-12 augusti går ett träningsläger för 6-15-åriga barn och ungdomar av stapeln. Arrangören är om jag har förstått rätt IFFK och Åland United. Den som genomför detta ”Summer Camp 2020” är Annica Sjölund. Jag

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” var en succé, flest namnteckningar någonsin. 3.206 närmare exakt, dessutom på enbart 17 dagar och organiserat i all hast.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Barn i bild

Fler insändare