Publicerad 4 augusti 2020 kl. 22:00

Målet borde vara en miljard

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt. Det är uttalanden som mer bygger på slentrianmässigt byråkratpolitiskt tyckande än åsikter med fotfäste i verkligheten.

En styrelsesammansättning uppbyggd utifrån att hälften av ledamöterna måste tillsättas från de fackliga leden skapar ingen optimal grogrund gällande finansiell spetskompetens och hämmar definitivt styrelserekryteringen. Att sitta i en styrelse som ska utveckla en halv miljard euro kräver också stort engagemang. Detta har ofta brustit om man granskar senaste periodens mötesnärvaro och benägenhet att ersätta ordinarie ledamot.

Jag förundras även över styrelsens låga mötesfrekvens där börsväxlingar kan kräva veckomöten, så som nu under coronapandemin och där beslutsförheten många gånger är hotad med tanke på låg närvaro. Det är inte ansvarsfullt. Dagens modell sätter även orimlig stor press på den fondansvarige som ensam ansvarig tjänsteman.

Mina ifrågasättanden ska inte ses som kritik mot enskilda styrelsemedlemmar. Kritiken ska i stället ses som en tydlig politisk markering att Ålands pensionsfond och dess förvaltning och struktur är i stort behov av modernisering och översyn. Det som lantrådet upplever bra kan bli mycket bättre. Det som lantrådet upplever som helt kan bli avsevärt starkare. Om sedan lantrådet upplever det som ideologiskt viktigt att pensionsfonden har tre lagstadgade platser för fackrepresentanter är det en annan sak.

De 500 miljoner som pensionsfonden ansvarade över vid årsskiftet borde för alla ålänningars bästa förvaltas och hanteras tryggare och klokare än i dag. Omedelbart efter att lagtinget öppnar efter sommaruppehållet kommer jag att lämna in en åtgärdsmotion i ärendet. Att tillsätta professionella styrelser och ge dessa ändamålsenliga förutsättningar måste bli en politisk paradgren. Åland har inte råd med något annat.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare