Valvaka 2019

Publicerad 12 juni 2019 kl. 22:00

Man kan inte sätta en prislapp på lidandet

Jan Erik Sundberg har helt rätt. Det handlar inte bara om bra och modern lagstiftning på socialvårdsområdet. Det handlar än mer om att förvaltningen bör följa lagens intention. Huvudfokus ska ligga på att hjälpa människor till ett jämlikt liv, inte att spara pengar. Det är oerhört beklämmande att sjuka människor måste kämpa, inte bara för att hålla näsan över vattenytan, men även för sin lagstadgade rätt i samhället och i domstolar.

Inte sällan har den drabbade i slutändan fått rätt, men en process tar tid och frånvaron av stödinsatser och information under processens gång samt lidandet på vägen går aldrig att sätta en prislapp på.

Vi socialdemokrater vet att många som fått avslag inte själva kan eller orkar föra sin talan och att det finns de som inte har någon som hjälper dem. Våra grundvärderingar är att stöd och service ska vara något som erbjuds och behovsanpassas i stället för något man måste kämpa för.

Inför höstens val har vi flera kandidater som brinner för sociala frågor och som har kunskap och erfarenhet från området. Vi kommer att bilda en grupp, där vi även söker andra samarbeten för att jobba mer proaktivt och framåtsyftande. Det är också oerhört viktigt att involvera brukarna och personal för att öka inflytandet hos de som berörs. Man brukar ofta prata om hur rikt och friskt Åland är, men vi anser att ett samhälle bör bedömas efter hur väl man tar hand om de svagaste.

Tony Wikström (S)

Lene-May Lindwall (S)

Miina Fagerlund (S)

Santha Söderback (S)

Jessy Eckerman (S)

Barbro Sundback (S)

Carina Aaltonen (S)

Sara Kemetter (S)

Rolf Söderlund (S)

Sanna Söderlund (S)

Fia Hellsten (S)

Lasse Welroos (S)

Mia Hanström (S)

Ann Eriksson (S)

Britt-Marie Sjöström Kärki (S)

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare