Publicerad 24 november 2019 kl. 21:54

Många brister med nya Ålandsvägen

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vid senaste fullmäktige fick vi som närvarade ta ställning till om vi skulle godkänna slutrapporten för byggnationen av de olika etapperna av Ålandsvägen.Det stora flertalet i församlingen var beredda att sopa följetongen kring denna byggnation under mattan trots att bygget helt uppenbart inte motsvarar det fullmäktige en gång beställde.

I smått och stort har byggandet avvikt både estetiskt och ekonomiskt från givna direktiv och budgetramar.

Det pågår en polisutredning gällande hanteringen av den tjär- och blandasfalt som påträffats på olika skogsområden i grannkommunen. Att dessa massor inte hanterats på ett riktigt sätt råder det inget tvivel om. Vem eller vilka som är ansvariga för den felaktiga hanteringen och vem som kommer att få stå för notan för olägenheterna är däremot inte helt solklart och ska självklart utredas.

Nu visar det sig dessutom att kantstenarna vid de olika infarterna längs Ålandsvägen är av varierande höjd vilket flera vittnat om och vilket Ålands radio förtjänstfullt rapporterat om. Enligt arbets- och uppdragsbeskrivningen ska kantstenarna vid infarterna vara fasade så att höjden är högst sex centimeter. Enligt radions reporter varierar dessa höjder mellan fyra och en halv och nio centimeter.

Att göra om kantstensfadäsen kan inte vara speciellt svårt eller dyrt, och oberoende vem eller vilka som är skyldiga till felet så är det bara för staden att se till att det åtgärdas omgående!

Beklagligt är ett väldigt lindrigt ord i sammanhanget, skamligt känns faktiskt mer befogat.

Skämmas de som skämmas bör när dina och mina skattepengar gått till en dyr gata fylld med fel, brister, fuffens och båg där slutnotan ännu inte är fastställd.

Conny Nylund (Ob)

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare