Publicerad 11 september 2018 kl. 22:00

Många missuppfattningar om fluor

Efter att ha läst Fredrik Rosenqvists ledare i lördagens tidning så blir man oerhört nyfiken på skribentens definition av demokrati. Rosenqvist påstår att åsikten att "åländsk kultur ska råda på Åland" är odemokratiskt.

Den 13 september höll Obunden samling en välbesökt paneldebatt om den landbaserade turismens framtid på Åland. Båda tidningarna bevakade evenemanget på ett förtjänstfullt sätt, med bra och informativa artiklar från debatten.

Vill bemöta Mia Hanströms insändare från onsdagen 19 september. Att prata för en ungdomsgård är inte att prata om tomma boxar. Tycker det är synd att man framställer en ungdomsgård så.

Tänk att sossarna griper efter varje halmstrå för att få kommunsammanslagning till stånd. Nu vill man dra nytta av att några kommuner inte hunnit med barnskyddet.

Debatten om mångkultur som har förts är inte helt så svartvit som politiker och media vill låta påskina.

I tisdagens nummer av Ålandstidningen kunde vi läsa om en hittad soptipp på Lotsberget. Det är i allmänhet skrämmande hur det skräpas ner i vår natur, både i stan och på landet, längs landsväg och trottoarer.

Häromdagen hade vi ett ovanligt ärende i lagtinget. Ett extra anslag. Dessutom var det en fråga om 45 miljoner euro. Det är mycket pengar. Då framförde jag ungefär följande i lagtinget:

Sommaren 2018 kommer att gå till historien som den torraste på decennier. Det extremt varma vädret i kombination med utebliven nederbörd har slagit mycket hårt mot Ålands lantbrukare.

Varken en ungdomsgård eller att försöka sysselsätta ungdomar är lösningen på de problem somär i Godby just nu. Ungdomarnas sätt att bete sig är på ett plan ganska normalt.

Hur bygger och utvecklar vi Åland idag: var finns det största trycket på mark? Är Åland tillräckligt attraktivt, för boende, besökare och näringsliv? Hur påverkas naturresurser och vatten av det vi gör på land? Bygger vi ett hållbart Åland?

Vi vill förtydliga vår insändare i tisdagens tidning att på grund av situationen som råder är det LR som ger tillstånd till Ålandskomposten. Annars är det ÅMHM. Vi märkte att det blev otydligt.

Karin Karlsson

Anna Karlsson

Kollektivtrafik har många kringeffekter

Barn i bild

Fler insändare