Publicerad 25 juni 2020 kl. 22:00

Mångkultur är vägen framåt

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Åland är ett mångkulturellt samhälle. I dag är drygt 20 procent av den åländska befolkningen född utanför Finland, varav åtta procent utom Norden. Vi pratar 67 olika språk – uppemot 13 procent av befolkningen har ett annat modersmål än svenska – och firar alla världens högtider.

Mångfald berikar och är grunden för kreativitet och innovation. Den åländska befolkningens mångkulturella ursprung ger oss kontakter i hela världen som kommer till användning i sociala, kulturella och affärsmässiga situationer. Samtidigt flyttar vi ålänningar ut och bosätter oss i alla delar av världen. Mångkulturen kan inte backa. Vi kan inte hindra ålänningar från att bosätta sig utomlands lika lite som vi vill hindra människor från olika delar av världen att flytta hit.

Även Stellan Egeland har välkomnats när han flyttade hit. Hans familj har hittat en plats i det åländska samhället där de känner sig trygga. Samma välkomnande och trygghet ska också ges till alla andra människor som väljer att flytta hit, oberoende av var de kommer ifrån.

Om man som inflyttad väljer att viga sin tid åt att propagera för att den åländska mångkulturen ska bli en monokultur så är man förstås i sin fulla rätt att göra det. Men det är lika bra att ge ett klart besked: Är det en monokultur man vill leva i så bör man flytta någon annanstans än till Åland.

Åland har i alla tider varit mångkulturellt och kommer så att förbli. Vår ursprungsbefolkning är fiskare, jägare och senare övriga inflyttare från hela Östersjön. Vi har gått under många flaggor i historien. En vandring på Ålands gravgårdar vittnar om hur olika kulturer sedan länge samexisterat på Åland. Svartbrödet, Bomarsundspirogen och vår flagga har inte uppstått ur tomma intet. Vår internationella utblick har också varit självklar under århundraden av sjöfart.

Åland är summan av alla kulturer och vi lever och frodas tack vare vår inflyttning från alla delar av världen. Den gemensamma nämnaren är ett demokratiskt samhälle med respekt för allas lika värde och ursprung. På den grunden ska alla känna sig välkomna!

Erica Scott (HI)

Harry Hartikainen (HI)

Ann-Lis Biström (HI)

Susanne Vävare (HI)

Joel Lindholm (HI)

Ola Sundberg (HI)

Therese Karlsson (HI)

Sofie Roxbäck (HI)

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare