Publicerad 22 december 2019 kl. 22:03

Mariehamn är en stad i ständig utveckling

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Ofta hör jag mina politiska kolleger påstå att det inte händer något i staden och att vi måste få fart på centrum. Det påståendet håller inte streck. Om man tänker efter händer det faktiskt en hel del. Däremot finns det en par fastighetsägare som ganska högljutt klagar över att de inte får göra som de vill. Trots dessa klagomål så utvecklas Mariehamn i en positiv riktning.

Den lyckade ombyggnaden av Magazintomten får nu sin fortsättning söderut längs Torggatan. Det är en spännande lösning som kommer att både försköna stadsbilden och öka trivseln i stadens absoluta centrum. På granntomten har ägaren planer på att bygga till och om posthuset. Om detta förverkligas kommer stadsbilden att ytterligare förbättras. Varje estetisk förbättring av staden ökar trivseln. VI människor är känsliga för den miljö vi dagligen lever i. Om den är vacker och unik får den oss att känna oss hemma och vår identitet som mariehamnare växer sig stark.

Ömsen bygger ihop sina hus på Köpmansgatan och Nordens institut får nygamla lokaler intill Visit Åland. Detta kommer att öka Storagatans värde både för oss stadsbor och för besökare som tar sig från Västerhamn till stadens centrum längs Storagatan. Nu gäller det för staden att snabbt få in en intressant verksamhet i Gamla Rådhuset. Storagatan i hörnet av Ålandsvägen har fått en stadsplan som möjliggör en utbyggnad av Hotell Esplanad. Utformningsplanerna som tagits fram för tomten utlovar ett verkligt fint tillskott till stadsbilden. Hoppas bygget snart kommer igång.

En verkligt god nyhet nådde oss förra veckan. I januari inleds troligen försäljningen av bostädet i ett unikt bostadsprojekt i Lotsbergets sluttning. Ett åttavåningshus med en sagolik utsikt över Ålands hav håller på att ta form. Projektchef Johnny Sid framhåller vikten av att alla bostäder ska ha havsutsikt. Än en gång är det estetiken som betonas. Skönhet i boendemiljön skänker sinnesro och trivsel.

Många andra omstruktureringar sker i staden. Detta visar att Mariehamn utvecklas. De som är villiga att samarbeta och hitta lösningar förverkligar sina investeringar och drömmar. Det är viktigt att se det fina som växer fram i staden. Det är med den goda viljan vi når resultat. Att utveckla en stad går långsamt och pågår ständigt. Arbetet blir aldrig färdigt. Därför är det viktigt att varje enskilt projekt också är en del av en större helhet som beaktar inte bara ekonomiska och tekniska faktorer utan också estetikens avgörande betydelse för människornas välbefinnande.

Barbro Sundback (S)

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Vi har alla vaknat upp till en ny vardag med undantagstillstånd, distansundervisade barn och en intensiv sjukvård i beredskap att hjälpa de som drabbas av sjukdom.

Coronapandemin hotar förutom vår hälsa även vår grundläggande utkomst, finländskt arbete. Det största hotet för företagen är nu att kassaflödet sinar, vilket man inte löser enbart med statens omfattande stödåtgärder.

I fredagens Ålandstidingen under rubriken Lokalbörsen ligger Eckerölinjens aktier mellan 50 och 55 euro. Enligt förvaret i Ålandsbanken ligger värdet på 640/16, alltså 40 euro per aktie. Vilket är det rätta?

Lars Gustavsson

Ett stödpaket för permitterade på Åland i coronatider är ett utmärkt förslag från vår regering.

I ledaren ”Prioritera hellre än låna” gör redaktören ett försök att förklara varför det är bättre att använda Paf-pengar i stället för att låna pengar för att finansiera den tilläggsbudget som nu klubbats i lagtinget.

Barn i bild

Fler insändare