Valdebatt på Alandica

Publicerad 25 juni 2019 kl. 22:00

Mariehamns delgeneralplan- förslag och klimatkrisen

Inom 40 år befaras klimatflyktingströmmen vara så omfattande att det åländska befolkningstalet kan växa till 60.000 mänskor då landskapet ska ta emot sin kvotandel. Med en globalt accelererande urbanisering är det i staden som den största andelen klimatflyktingar kommer att bosätta sig.

Delgeneralplanen för centrumområdet har inte beaktat det som kallas resiliens, det vill säga motståndskraft mot den pågående klimatkrisen. Det finns forskarsammanslutningar som befarar att havsnivån inom 60 år kommer att stiga med upp till två meter. Hela det aktuella delgeneralplanförslaget ligger inom stadens låglänta områden. Det finns inte i stadens planering någon antydning om att en fortsatt strategi med underjordiska grottor och låglänta gator kommer att medföra oerhörda problem redan inom en tidsrymd som kan förutses.

Enligt mig har staden inte tagit till sig aktuella teknologiska utvecklingsrön. Redan i dag finns det självkörande bussar, lastbilar och personbilar. För en centrumboende är det så småningom ointressant att som individ äga en bil, när bilen är självkörande.

I den begynnande cirkulära ekonomin finns bilpooler med självkörande bilar. Bilarna i dagens fordonsbestånd används enbart fyra procent av tiden och står sedan stilla. Självkörande bilar kan ha en användningsgrad som uppgår till 70-80 procent av tiden. Detta innebär att antalet självkörande bilar småningom kan minska bilbeståndet avsevärt i staden. Vad ska då de underjordiska parkeringsgrottorna användas till efter femton år?

I stället för att kortsiktigt stimulera ett fortsatt individuellt bilinnehav borde stadens förtroendevalda och tjänstemän tänka till:

Det finns alternativ till att bygga underjordiska bilgrottor. De aktörer som exploaterar centrumområdet skulle, i stället för att anlägga underjordiska bilplatser, under ett bestämt tidsintervall bidra till kollektivtrafiksystemet. Ifall vi tänker oss att en bilplats kostar 25.000 euro att bygga, kunde aktören fördelat under en femtonårsperiod betala det beloppet per bilplats, enligt dagens normering, till kollektivtrafiksystemet.

Dessa frågor löses inte i planförslaget.

Leif Holländer

Ob-kandidat i lagtings- och stadsfullmäktigevalen

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare