Publicerad 14 maj 2019 kl. 22:06

Marknaden utvecklar, politikerna ger verktygen

När man inte har svar börjar man skälla.

Mariehamns Framtid klagar på att jag förklarar att deras ”vision” av centrum är valfläsk. Men det är ju vad det är.

När tre stora ochett par små partier har bestämt hur generalplanen ska se ut så kommer MF och försöker säga att ”VI ska nog bygga åtta våningar.” Hur då?

Det finns ingen kraft bakom orden, för ni har ingen makt. Ni har en röst av 27, men fortsätt skälla på mig om era åtta våningar. Det kommer inte att hända.

Naturligtvis är det inte aktuellt ännu att bygga på torget, det var exempel för att visa hur trovärdigt det är att slänga ur sig vad som helst, som åtta våningar och glastak.

Och, till sist, att be fullmäktige, nämnder och stadsstyrelse att följa lagar är inte ”obstruktion”, det kallas god förvaltning.

Till sist, varför vill ni veta hur jag ska utveckla staden? Det är inte politikernas sak, även om vissa tycks tro att det är det enda vi ska göra.Vårt jobb är att ge verktygen, vilket vi tycker vi gör. Det är ju marknaden som ska utveckla staden.Eller har ni tappat förtroendet för marknaden?

Härmed avslutar jag denna debatt.

Igge Holmberg

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Barn i bild

Fler insändare