Valdebatt på Alandica

Publicerad 25 juni 2019 kl. 22:00

Matbankens roll är viktig

Herrarna Granlund, Andersson och Eklund slår något slags ÅF-rekord i svartmålning i sin insändare om Matbanken.

Först några ord om insändaren: Den innehåller några grovt vilseledande och felaktiga påståenden, varav det grövsta kanske är påståendet är att landskapsregeringen ser att Matbankens verksamhet ”inte alls behövs” och att socialministern vill ”lägga ned delar av den sektorn”.

I det beslut som har fattats framgår tvärtom att Matbanken har en viktig roll och att landskapsregeringen önskar utveckla samarbetet för att mera varaktigt kunna lyfta människor ur långvarig fattigdom. Att en respektabel lagtingsledamot som Brage Eklund lånat sitt namn till denna insändare är för mig en gåta.

Så till saken: Matbanken har ansökt om extra Paf-medel, vilket alltså inte handlar om den ordinarie, årligen återkommande Paf-fördelningen. Detta handlar om den ”klump” som ibland blir över efter att den ordinarie fördelningen gjorts. ”Klumpen” kan vara 0 euro eller 100.000 euro och den är inget att bygga långsiktig verksamhet på. I detta fall handlade det om utökning av tjänster med Paf-medel och då är det enda rätta att söka i den årliga fördelningen som äger rum om tre månader.

Sist i landskapsregeringens beslut uppmanas Matbanken att inkomma med en plan över hur verksamheten kommer att utvecklas tillsammans med andra myndigheter för att nå en varaktig förbättring av människornas ekonomiska situation.

Det här är kanske det viktigaste av allt. Jag har personlig erfarenhet av att arbeta på Matbanken då den befann sig på Servicegatan. Jag skrev då under en tystnadsförbindelse och kan inte säga något om enskilda människoöden, men på ett allmänt plan kan det konstateras att det finns långvariga klienter och att Matbanken i dag är en internationell miljö, där många språk talas. Från slutet av 2018 har besöken ökat med 20 procent. En utredning över orsakerna för varför människor söker sig till Matbanken görs nu, vilket är behövligt.

Vi har i dag människor som både befinner sig på marginalen och de som befinner sig helt utanför. Det är framför allt den senare kategorin som vi behöver samarbeta mer kring, offentlig, privat och tredje sektor för att kunna ge en varaktig förbättring av dessa människors situation.

Wille Valve

Social- och hälsovårdsminister

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare