Publicerad 8 maj 2019 kl. 22:03

Mer höger än högern

Kommentarer (9 st)

Reptilhjärnan reagerade som

Reptilhjärnan reagerade som vanligt. Istället för att ta till sig det som uppfattades som kritik och tänka till lite, går man hårt åt skribenten. Detta var en mycket bra ledare som nog endast socialdemokraterna uppfattade som barnslig.

Ibland kan det vara svårt att

Ibland kan det vara svårt att skilja på rollerna som ledarskribent i en tidning, och politiskt tillsatt minister i landskapsregeringen. Det är nog som med sebran, att ränderna aldrig går ur. Och eftersom vi har en högertidning och en vänstertidning, så är det ju viktigt att vi som läsare kan notera en tydlig skillnad i tankemönster i de båda tidningarna. Och det skall tidningarna ha en eloge för, så ett tydligt tack till Ålandstidningen för att man så tydligt visar sin linje på ledarsidan.

Vi som hittills har yttrat

Vi som hittills har yttrat oss angående denna hennes nåds, Nina Fellmans, grötmyndigt förmyndarmässiga bergspredikan – vi torde kunna enas om att hon knappast tydligare än här kunde ha marknadsfört sin brådmogna bitterhet över att så kapitalt ha misslyckats med att skapa en högst förmodad segerodyssé. Det vill säga, enligt Gräsrots förmenande har Nina Fellman å det grövsta misslyckats med sin storslaget socialistiska frälsning av storleksmässigt mera måttliga Åland. Dessbättre – som producent av uppsluppen buskisteater verkar hon vara helt och hållet oslagbar!

Fellmans insändare är som

Fellmans insändare är som ljuv musik i mina öron. Här visar extremvänstern sitt rätta ansikte. Egentligen talar insändaren och dess framförda åsikter för sig själv. Oerhört fult förklarar Nina skribenterna på Ålandstidningens ledarsida som mindre vetande och naiva yuppien som inte alls förstått dagens moderna samhälle som kommunisterna vill skapa. I klassisk vänsteranda får vinklar hon sanningen och påstår att skribenterna försöker strypa den fria bildningen och kulturen (Vänsterns kassako gällande PAF medel). Vänstern är oerhört uppretade för deras plan att gå till val med L med miljön som tema verkar ha gått i stöpet. L har helt enkelt fått kalla fötter. Till på det har nu ÅT konstruktivt börjat granska vänstern och det är inte några vackra spöken som kommer upp till ytan. Bakom fasaden om soliditet och alla människor lika värde döljer sig en unken människosyn och klassiska kommunistiska tankar.

Den gemensamma

Den gemensamma presskonferensen var redan bokad där Gunell med darrande röst skulle redogjort för att det är allvar nu. Nu måste samhället lägga om och skrota kapitalismen.

En klargörande insändare av

En klargörande insändare av minister Fellman, tack för det. Att extremvänsterns företrädare kritiserar Ålandstidningens ledarskribenter måste anses som ett gott betyg för tidningen. Tänk om det vore tvärtom. Hemska tanke.

Men ÅT var inte ännu

Men ÅT var inte ännu antifeministisk, HBTQ hatisk, negligerar alla människors lika rätt, odemokratisk, osolidarisk, patriakalisk osv. Men det kommer, nu var de bara motståndare mot den fria bildningen och kulturen. Kapitalägarnas lömska sätt att hålla arbetarna på plats. Obildade och okulturella arbetare var lättare att styra under 1900-talets början. Sen dess har det förstås runnit mycket vatten under broarna men det har Nina och extremvänstern missat. Upp till kamp kamrater.

I två insändare presenterar ”nya” Hållbart initiativ sig och sina ideer med Simon Holmström, som första undertecknare. Det är viktiga områden, som de vill revirmarkera.

Vi har fått ett Ömsengate, en lokal skandal i ett av våra största bolag, en skandal som borde skaka hela vårt samhälle.

Och ändå är det nästan tyst.

Vi kan konstatera att försöken med rotorsegel inom sjöfarten även denna gång, likasom på 1920-talet slutade med ett fiasko. Detta är tråkigt, då målet med användandet av rotorseglen var att spara bunker och därmed minska luftföroreningarna.

När det gäller ensamförsörjartillägget konstaterar jag att extra tillskott av medel är välkommet men att det är farligt att satsa alla pengar där. Vi behöver ha ett paket med en mängd olika insatser.

Efter Yles färska partimätning står det klart att alla röster på Åland behövs för att det svenska mandatet ska tryggas.

På söndag har vi större chans än någonsin tidigare att rösta fram en åländsk suppleant i EU-valet.

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv.

Ja, bästa ålänska väljare. Som före detta ålänning vill jag nu se till Ålands bästa. Stöd Camilla Gunell i detta EU-val. Nu gäller inga fagra löften från SFP och deras svenskhet. Se bara vad de gjorde för svenskheten i Österbotten.

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” i tisdagens, 21 maj, Ålandstidning. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Jag skriver under på allt hon skrev.

Åländsk vänster representerade av sossarnas lagtingsgrupp bemöter undertecknades senaste insändare med att inte bemöta de sakfrågor som vi framförde om att "hållbar utveckling kräver resurser", och att marknadsekonomi och ekonomisk utveckling måst

Nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Varje röst kommer att räknas och varje röst kan vara avgörande för om Åland har ett inflytande. Varje åländsk röst på kandidat 259 stärker Anton Nilssons mandat att föra vår talan i Bryssel.

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi.

Barn i bild

Fler insändare