Publicerad 6 augusti 2020 kl. 22:00

Mera familje- och jämställdhetspolitik

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott. Samtidigt noterar jag att landskapsregeringen inte har några planer på att utöka den subjektiva rätten till dagisplats på samma sätt som nu görs i Finland. LR tvekar också att anställa en ersättare till Vivan Nikula på tjänsten som jämställdhetschef.

Kvinnors vilja att föda barn har avtagit under många år. Orsakerna till detta är många. Att kvinnor numera kan välja att föda eller inte föda barn är grundläggande. Att kvinnor föder färre barn beror på att de väljer att utbilda sig, föder sitt första barn rätt sent och väljer med allt större noggrannhet en partner.

Ojämställdheten mellan könen förstärks när kvinnor får barn. Deras ekonomiska ställning på arbetsmarknaden försämras, framtida avancemang försvåras och pensionen sjunker omedelbart. Alla undersökningar visar att kvinnorna utför ungefär två tredjedelar av allt oavlönat hemarbete och att de tar det övergripandet ansvaret för barn och familj.

Det är inte svårt att inse att om unga kvinnor upplever att de måste offra allt för mycket om de skaffar barn så minskar deras intresse. Om samhället dessutom inte bedriver en aktiv och generös familje- och jämställdhetspolitik är nedgången i nativitetssiffrorna oundviklig.

I länder med bristfällig barnomsorg och stereotypa könsroller är läget ännu värre än hos oss. Japans befolkning förvänas minska med cirka 35 procent fram till år 2050. Kvinnorna i de katolska länderna föder minst barn i hela EU. I Sverige är nativiteten relativt hög på grund av två faktorer. En generös familjepolitik, en aktiv jämställdhetspolitik och en stor inflyttning av personer födda utanför EU.

Ålands befolkningstillväxt bygger på inflyttning. Om arbetslösheten sviktar hotas vi av mindre inflyttning. För en fortsatt befolkningstillväxt bör LR satsa mycket mer på familje- och jämställdhetspolitik. Frågorna hänger ihop.

Anställ en jämställdhetschef och gör ett radikalt jämställdhetsprogram som förbättrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och i samhället. Utveckla den subjektiva rätten till barnomsorg. Låt föräldrarna välja i så hög grad som möjligt vilka barnsomsorgstjänster de behöver. Inför en maxtaxa inom barnomsorgen som är betydligt lägre än nuvarande taxor.

I Finland har vi en regering just nu som utgår också från kvinnors ojämställda ställning i samhället. En väl utvecklad välfärd inom äldre- och barnsomsorgen minskar kvinnors arbetsbörda och ansvar för barn och familj. En förutsättning för att fler barn ska födas. Mera förmåner till barnfamiljerna genom en riktad fördelningspolitik.

Barbro Sundback (S)

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare