Publicerad 13 september 2019 kl. 22:06

Miljö i stället för klimat

Är jag en klimatförnekare? Eller en populist när jag säger att vi måste hålla mått i klimatfrågan? Jag vet inte och jag bryr mig inte heller. För mig är bara viktigt att vi inte förlorar oss i en hajp som kan bli dyrt för vårt samhälle, ja till och med kan vara skadlig.

Ämnet polariserar så pass starkt att jag fruktar att vi splittrar folk i olika läger och främjar en generationskonflikt. Låt mig berätta vad en bekant sade nyligen till mig:

”Hör du René. Min dotter, 18år, och jag pratade klimat. Mitt i allt började dottern skrika på mig och blev helt hysterisk. Hon grät och skrek att det är mitt och alla andra äldre vita mäns fel att jorden inom kort kommer att gå under och flickans framtid är total förstörd”.

Min bekant var bekymrad och frågade: ”Var det inte jag och vi andra flitiga kvinnor och män som byggde upp vårt trygga välfärdssamhälle?”

Vad händer? Ja. Vad händer med våra barn?

Här har vi ett exempel hur långt det hela har gått.

Vi måste begripa att vi inte kan rädda klimatet. Men vi kan fatta beslut som grundar sig på sunt förnuft för att skydda vår närmiljö. Vi måste kunna anpassa oss till klimatiska förhållanden som råder istället för att satsa stora summor eller bedriva förmynderipolitik för att sänka koldioxidutsläppet.

Dess påverkan eller skadlighet för klimatet är för mig inte entydigt bevisad. Inte heller den mänskliga faktorn i det hela även om många påstår att majoriteten av forskare är av en annan åsikt. Vetenskap är som tur ingen demokrati som fallet Galileo Galilei eller Albert Einstein tydligt har visat.

Så låt oss därför lugnt analysera och sakligt diskutera med alla åsiktsföreträdare i frågan. Mindre ideologi – mer sakpolitik. För Ålands bästa.

René Janetzko (Ob)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare