Publicerad 30 juni 2020 kl. 22:00

Miljöpolicy är mer än tomma ord

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Det är med glädje vi kan läsa att Mariehamn blir utan helikopterbuller och utsläpp av 3,5-7 ton växthusgaser denna sommar. Samtidigt bekymrar vi oss över hur staden kommer att hantera motsvarande frågor i framtiden. Vi är måna om Mariehamns profil som en småstadsidyll med närhet till naturen, som vi alla gemensamt värnar om. Vi vill bygga attraktionskraft och ekonomisk verksamhet genom hållbara verksamheter.

Det är upp till oss stadspolitiker att visa ledarskap genom strategier, beslut och anvisningar. Mariehamns stad har en fin miljöpolicy men helikopterhistorien visar att det varit svårt att omsätta den i praktiken. Vi kommer därför att arbeta för att staden ska få ett regelverk på plats så att sådana typer av beslut utgår från miljöpolicyn i framtiden.

Det minsta staden bör göra i samband med beslut är att ställa sig frågan: På vilket sätt gör detta beslut att vi närmar oss eller fjärmar oss från det strategiska målet om en hållbar stadsutveckling? På det sättet avser vi göra Mariehamn till en ännu mer attraktiv plats att bo på, både för nuvarande och framtida invånare.

Hållbart initiativ Mariehamn

Ola Sundberg

Alfons Röblom

Arn-Henrik Blomqvist

Caroline Pipping

Fredrik Schwartz

Gunda Åbonde

Peter Ekholm

Rauli Lehtinen

Simon Holmström

Susanne Vävare

Therese Karlsson

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare