Publicerad 12 april 2019 kl. 22:03

Miniminorm krävs för personal inom äldreomsorgen

Kommentarer (1 st)

Apropå socialministerns 95

Apropå socialministerns 95-procentiga hemvist för åldringar – här har Barbro Sundback gjort sig förtjänt av en eloge, igen! Och därmed poängteras samtidigt vådan av skygglappar inför ett ganska så självklart faktum. Det vill säga, konstigt vore det ju verkligen om någon folkvald politiker överhuvudtaget vore antingen helt och hållet obrukbar, eller att betrakta som en samhällsvälsignelse personifierad – oavsett uppgift – och särskilt i lagting och landskapsregering. Som något av gödsel för den sortens ”gröda”, där framstår allas vår åländska ”pallramentarism”! Parlamentarism som sådan, och gällande storleksordningen 30.000 medborgare, den torde medföra mest bara möjligheten för renodlade pallervantar att formligen slinka in i lagtinget. Men, för säkerhets skull – det skulle aldrig falla Gräsrot in att rösta socialdemokratiskt – oavsett denna ställvis fältmässigt socialistiska ”demokratis” hemvist.

Vi har i ett antal artiklar, kåserier och insändare i sommar fått veta hur enormt viktig skattegränsen är för Åland, och till följd av den den så kallade taxfreehandeln på de båtar som trafikerar mestadels mellan Finland och Sverige.

Redan när de första schakalerna dök upp i Schweiz för flera år sedan var min uppfattning att de inte kommit dit av sig själv eftersom de inte trivs med att vandra över kalla bergstrakter utan att de hade hämtats av fanatiker som velat ”berika” nat

Kan en åländsk historik-, nostalgi- och kuriosakarta bidra till att förlänga turistsäsongen, ge ökad kunskap om öriket och samtidigt sprida besökande turister över en större del av Åland?

Läste att det jobbas för nordisk tid, svensk tid.

Under vår nuvarande mörkaste tidi december går solen ner klockan 15.12. Att ha svensk tid innebär att det blir mörkt lite efter kaffepausen på jobbet det vill säga 14.12.

Intressant, Stephan Toivonen (ÅLD), att du som lagtingsledamot undergräver din egen kompetens att hantera utökade behörighetsområden inom ramen för Ålands självstyrelse.

Sedan början av 90-talet har Ålands polismyndighet fått se antalet poliser minska med nästan 15 procent samtidigt som Ålands befolkning har ökat med över 20 procent under samma tid.

Jag tror att vi alla är överens om att den offentliga service som landskapsregeringen ansvarar för i möjligaste mån ska vara lika för alla. Ett område som tydligt sticker ut som orättvist är gymnasieutbildning.

I en intervju på Ålands Radio nyligen, så fick Sofia Enros frågan om Pride enbart var för hbtq-personer. Hon svarade att Åland Pride var för alla som står bakom Regnbågsfyrens värdegrund, men inte andra.

Jag har ganska vemodigt beskådat stadens och turistföretagarnas engagemang de senaste åren och konstaterat att det händer i princip ingenting.

Bland samhällets så kallade megatrender som tankesmedjorna definierar för att förstå framtiden finns ett starkt och växande intresse för den egna historien.

Ålands Framtid skrev den 9 augusti i en insändare: ”Skattegränsen är ett byråkratisk otyg som försvårar handeln till och från Åland” och konstaterade att ”Mot bakgrund av den avoga inställning finländska myndigheter ... visar mot Åland ...

Jag mötte ett hästekipage på Kyrkvägen i Grelsby i tisdags kväll. Varken ryttaren eller hästen hade reflexer, hästen var svart och ryttaren mörkklädd. Det börjar bli mörkt på kvällarna nu.

Jag har en bipolär diagnos och var nyligen med om följande vid en krissituation med sömnlöshet i två till tre nätter.

Barn i bild

Fler insändare