Publicerad 12 april 2019 kl. 22:03

Miniminorm krävs för personal inom äldreomsorgen

Kommentarer (1 st)

Apropå socialministerns 95

Apropå socialministerns 95-procentiga hemvist för åldringar – här har Barbro Sundback gjort sig förtjänt av en eloge, igen! Och därmed poängteras samtidigt vådan av skygglappar inför ett ganska så självklart faktum. Det vill säga, konstigt vore det ju verkligen om någon folkvald politiker överhuvudtaget vore antingen helt och hållet obrukbar, eller att betrakta som en samhällsvälsignelse personifierad – oavsett uppgift – och särskilt i lagting och landskapsregering. Som något av gödsel för den sortens ”gröda”, där framstår allas vår åländska ”pallramentarism”! Parlamentarism som sådan, och gällande storleksordningen 30.000 medborgare, den torde medföra mest bara möjligheten för renodlade pallervantar att formligen slinka in i lagtinget. Men, för säkerhets skull – det skulle aldrig falla Gräsrot in att rösta socialdemokratiskt – oavsett denna ställvis fältmässigt socialistiska ”demokratis” hemvist.

Efter Yles färska partimätning står det klart att alla röster på Åland behövs för att det svenska mandatet ska tryggas.

På söndag har vi större chans än någonsin tidigare att rösta fram en åländsk suppleant i EU-valet.

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv.

Ja, bästa ålänska väljare. Som före detta ålänning vill jag nu se till Ålands bästa. Stöd Camilla Gunell i detta EU-val. Nu gäller inga fagra löften från SFP och deras svenskhet. Se bara vad de gjorde för svenskheten i Österbotten.

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” i tisdagens, 21 maj, Ålandstidning. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Jag skriver under på allt hon skrev.

Åländsk vänster representerade av sossarnas lagtingsgrupp bemöter undertecknades senaste insändare med att inte bemöta de sakfrågor som vi framförde om att "hållbar utveckling kräver resurser", och att marknadsekonomi och ekonomisk utveckling måst

Nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Varje röst kommer att räknas och varje röst kan vara avgörande för om Åland har ett inflytande. Varje åländsk röst på kandidat 259 stärker Anton Nilssons mandat att föra vår talan i Bryssel.

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi.

Nu har man än en gång ökat de ekonomiska klyftorna mellan landskapets makthavare och fattigpensionärerna. Skämmas.

Falköga

Polisen på Åland har inlett sin flytt till tillfälliga lokaler, detta två veckor före juni månad och sommarsäsongen är här.

Lagtingsbyggnaden har sedan februari 2018 varit avspärrad på grund av att marmorplattorna är uttjänta och riskerar att ramla ner. Mig veterligen har ingen plan ännu presenterats för hur fasaden skall åtgärdas.

Det krävs ett starkare politiskt ledarskap för att vi ska klara av klimatutmaningen och den miljöförstöring som pågår. Den 26 maj har vi en chans att skapa det ledarskapet.

Barn i bild

Fler insändare